Barometrijski maksimum

Sustav (polje, područje) visokog tlaka zraka. Na sinoptičkim kartama označava se velikim slovom V. Nastaje ako su zatvorene kružne izobare raspoređene tako da je najviši tlak u središtu, a pada prema rubovima. Za barometrijski maksimum najčešće su vezane anticiklone.