Barometrijski minimum

Sustav (polje, područje) niskog tlaka zraka. Na sinoptičkim kartama označava se velikim slovom N. Nastaje ako su zatvorene kružne izobare raspoređene tako da je najniži tlak u središtu, a raste prema rubovima. Za barometrijski minimum najčešće su vezane ciklone.