Batimetrija

Grana oceanografije koja se bavi mjerenjem morske dubine.