Batimetrijska karta

Karta morskih, jezerskih ili riječnih dubina. Reljef dna prikazan je izobatama, a područja između njih redovito su istaknuta nijansama (tonalitetom) modre boje. S povećanjem dubine intenzivira se ton modre boje i obrnuto, manje dubine prikazane su svjetlijim tonovima modre boje.