Bazalt

Površinska magmatska stijena fine zrnate strukture i tamne boje. Upotrebljava se u građevinarstvu (ukrasni kamen).