Beaufortova [Boforova] ljestvica

Empirička ljestvica za ocjenjivanje jačine vjetra prema njegovim učincima. Stupanj jačine izražava se u boforima kojima su označene određene brzine vjetrova. Ljestvica ima raspon od 0 bofora (tišina) do 12 bofora (orkan).