Bescarinska zona

Dio područja neke zemlje koji je pod njezinom političkom vlašću, ali na kojem se primjenjuju posebni propisi, prije svega iz područja carina. U toj se zoni promet robe (uvoz i izvoz) obavlja bez plaćanja carine i drugih uvoznih davanja. Skladištenje, ambalažiranje, prerada i obrada robe obavlja se uz posebne, pogodnije uvjete.