Bezvodica

Narodni termin kojim se ističe oskudica vode u kršu, osobito u doba suša.