Bilo

Uzvišenje zaobljenih vrhova koji određuju smjer pružanja.