Biocenoza

Životna zajednica raznovrsnih biljnih i životinjskih organizama na određenom staništu (biotopu).