Biogene stijene

Sedimentne stijene nastale od ostataka organizama.