Biogeni procesi

Skupni naziv za stvaranje određenih reljefnih oblika djelovanjem biljnog i životinjskog svijeta (koraljni grebeni, sedrene barijere).