Biogeografija

Dio geografije koji proučava prostornu raširenost živog svijeta. Istražuje uzroke i značenje postojeće rasprostranjenosti biljaka (fitogeografija), životinja (zoogeografija) i čovjeka (fizička antropogeografija).