Biosfera

Dio litosfere, hidrosfere i atmosfere u kojemu se odvija život.