Biospeleologija

Disciplina biologije koja istražuje floru i faunu, te uvjete života u speleološkim objektima.