Cirk

Polukružno udubljenje strmih strana, nastalo razaralačkim radom leda i snijega pod vrhovima visokih planina. Otvoreno je prema planinskom podnožju. U njemu nastaje i iz njega se “hrani” ledenjak. Često su u cirkovima nakon kopnjenja leda ostala duboka (ledenjačka) jezera.