Cjevovod

Niz međusobno spojenih cijevi zajedno s pripadajućom armaturom. Služi za transport nekog fluida, npr. vode (vodovod), pare (parovod), plina (plinovod), nafte (naftovod).