Čvor

1. Mjera za brzinu, iznosi jednu nautičku milju na sat (1852 m/h); izražava brzinu vjetra i plovila;

2. U željezničkom prometu čvor označava mjesto gdje se sastaje više željezničkih pruga iz različitih smjerova.