Dan

1. Vrijeme za koje se Zemlja jednom okrene oko svoje osi (24 sata);

2. Vrijeme od izlaska do zalaska Sunca (od jutra do večeri), osvijetljeni dio dana.