Denacionalizacija

1. Ukidanje nacionalizacije; vraćanje nacionalizirane imovine prijašnjim vlasnicima; prodaja državne imovine privatnicima;

2. Odnarođivanje.