Depopulacija

Proces smanjenja broja stanovnika u nekom kraju ili državi.