Deruralizacija

Napuštanje sela kao mjesta stanovanja (smanjenje udjela seoskog stanovništva).