Dezertifikacija

Proces kojim nekoć plodno tlo, pod utjecajem promjene klime (povećanje sušnosti, pojačano spiranje i ispiranje hranjivih tvari), čovjekove ili životinjske aktivnosti (npr. pretjerana ispaša ili gaženje), postaje neplodno.
Drugi oblik dezertifikacije je širenje pijeska pješćanih pustinja na susjedna područja.