Diferencirano modeliranje (oblikovanje)

Različito oblikovanje reljefa ovisno o sastavu i građi stijena i zemljišta. Ima veliko značenje u krškom reljefu s obzirom na bitne razlike između karbonatnih i nekarbonatnih stijena.