Dina (Sipina)

Akumulacijski eolski reljefni oblik (nakupina pijeska što ga pokreće vjetar). Pravilna dina ima srpasti oblik (barhana) pri čemu je izbočena strana okrenuta prema vjetru.