Diskordantni slojevi

Naslage položene pod određenim kutom ili koje ne naliježu jedna na drugu.