Džungla

Tropska monsunska šuma teško prohodna zbog močvarnih staništa, tipična za južnu i jugoistočnu Aziju.