Fluvijalni reljef

Reljef nastao djelovanjem tekućica (lat. fluvius: rijeka).