Kaverna

Zatvorena šupljina u u stijeni. Nastala je mehaničkim i kemijskim širenjem pukotina. Česta je pojava u područjima krškog reljefa. Za razliku od spilja i jama nema otvor (ulaz) koji je spoj s površinom.
Kaverne se povremeno otkrivaju prilikom radova u rudnicima, kamenolomima i pri kopanju tunela za prometnice. Tijekom gradnje tunela na taj je način u Hrvatskoj otkriveno više stotina kaverni. Najpoznatije su: Kaverna u tunelu Učka, Kaverna u tunelu Sv. Rok (Velebit), Kaverna u tunelu Vrata (kraj Fužina u Gorskom kotaru) i Kaverna u tunelu Sv. Ilija (Biokovo). U Kaverni u tunelu Učka otkriven je podzemni tok koji je iskorišten za vodoopskrbu opatijskog primorja. U Kaverni u tunelu Vrata graditelji su radi sigurnog prolaska traka autoceste morali izgraditi most.

Kaverna i cijev tunela Učka (A). Ulaz u dvoranu kaverne (B). Izvor: Vrkljan, 2012.

 

Garašić, M., Kovačević, M S., Jurić-Kaćinić, D., 2010: Investigation and remediation of the cavern in the Vrata tunnel on the Zagreb – Rijeka highway (Croatia), Acta Carsologica 39/1, 61-77.

Vrkljan, I., 2012: Iskustva tunelogradnje u dinarskom kršu, Razprave 6. posvetovanja slovenskih geotehnikov, Lipica, 14. – 15. junij 2012, SloGeD, 49-64.