Članci na karti

Na karti se nalaze svi članci koji su geotagirani. Kartu možete uvećati i smanjiti po potrebi kako biste vidjeli više članaka za pojedino područje. Svaka ikonica označava jedan članak i klikom na ikonci se otvara naslov članka i link na cijeli članak.