Geografski horizont

Geografski horizont je stručno-metodički časopis Hrvatskog geografskog društva.

Časopis izlazi od 1955. godine.

Novije brojeve časopisa možete prelistati u digitalnom obliku na http://issuu.com/h.g.d..

Članci i prilozi objavljeni u časopisu:

(priprema Ljiljana Bajs, dipl.ing.geog., bibliotekarka GO PMF-a)

2012 (58/1)

Aleksandar Lukić: Službene definicije ruralnih i urbanih područja: primjeri iz svijeta
Ivana Crljenko: Dubrava u zagrebačkom okruženju
Boris Babajko: Populacijska politika u Indiji
Radovan Pavić: Na temeljima geografije- I: prostor (u politici)
Radovan Pavić: Prilozi raščlambi položajnosti
Jan Mokre: Novi Muzej globusa Austrijske nacionalne knjižnice u Beču
Blažo Dubljević: Stepeničasta piramida u Chichen Itzi
Vedran Prelogović: Kretanje broja stanovnika i gustoća naseljenosti u gradskim četvrtima Grada Zagreba 1991.-2011.
Jelena Lončar: Broj aktivnih poslovnih subjekata po upravnim gradovima i općinama Središnje Hrvatske 2008.
Dubravka Spevec: 5. hrvatski geografski kongres, Osijek, 5.-8.10.2011.
Dane Pejnović: U Pragu otkrivena spomen-ploča Andriji Mohorovičiću

2011 (57/2)

Mateja Horvat, Dražen Njegač: Prostorna obilježja urbanog sistema SAD-a
Tvrtko-Josip Čelan: Mogućnosti regionalnog razvoja Hrvatske na primjeru IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007.-2013.
Radovan Pavić: Karakteristike „3G“ položaja Sredozemlja
Vesna Janko: MS OneNote-interaktivna učiteljska bilježnica
Marin Cvitanović: Tajvan –otok duhova, II. dio
Ivan Zupanc: Popis stanovništva RH 2011. – prvi rezultati: broj stanovnika, kućanstava i stambenih jedinica po županijama
Dubravka Spevec: Demografski resursi Varaždinske županije 2011.
Ružica Vuk: 18. državno natjecanje iz geografije

2011 (57/1)

Matea Vidulić, Leona Fuček-Desanti, Lidija Kosmos: Kako je počeo turizam na našem otoku
Tina Bužleta, Ivan Šulc: Demogeografska obilježja Albanije
Radovan Pavić: Geostrategija Sredozemlja za vrijeme hladnog rata (III)
Irena Greblički: Međukulturalni dijalog u nastavi geografije
Elizabeta Trepotec Marić, Krešimir Šadek: Učenici uče učenike
Ružica Vuk: Korištenje pouzdanih izvora (tekst, statistički podaci,…) s interneta u nastavi geografije
Vesna Janko: Primjer učenja na daljinu-Projekt: poučavanje o Češkoj Republici kroz suradnju škola
Vesna Janko: Sigurnost djece na internetu
Marin Cvitanović: Tajvan-otok duhova (I. dio)
Roko Mišetić: Metoda klasterizacije srednjodalmatinskih naselja
Ivan Čanjevac: Svjetska geografska olimpijada-Taipei, 29.07.-04.08.2010.

2010 (56/2)

Radovan Pavić: Regionalni sastav i podjela Afrike
Andrea Kosec: Alžir – između Sredozemlja i Sahare
Sanja Faivre: Geološka aktivnost obilježila prvu polovicu 2010. godine – izvješće s granica litosfernih ploča: srpanj, 2010.
Radovan Pavić: Geopolitika i geostrategija Sredozemlja za vrijeme hladnog rata II. – do 1989/1990-tih godina
Željko Balog: Terenska nastava u geografiji – primjer realizacije nastavnih sadržaja nastavne cjeline PRIRODNA OBILJEŽJA REPUBLIKE HRVATSKE u 4. razredu gimnazije na trodnevnoj terenskoj nastavi
Ogren Variola: Kina (II. dio)
60 – godišnjica Europske konvencije o ljudskim pravima
Slaven Gašparović: Kaprun – 155 puta zašto?: deseta obljetnica pogibije 155 osoba u uspinjači kod Kapruna
Slaven Gašparović: Najviši europski cestovni prijevoj
Aleksandar Lukić: Tipologija ruralnih područja Hrvatske

2010  (56/1)

Marin Cvitanović: Promjene okoliša kao posljedica izgradnje jezera Kariba: kako je stvoren europski kulturni pejzaž u Africi
Vuk Tvrtko Opačić: Što nastaje i što (pre) kad vikendaštvo poprimi nekontrolirane razmjere? – slučaj otoka Vira
Nikola Vojnović: Obilježja međunarodnog turizma prema regionalizaciji UNWTO-a
Radovan Pavić: Geostrategija Sredozemlja u vrijeme hladnog rata I. –do 1989/1990-tih godina
Alenka Buljan: Prilagodba poučavanja modalitetima učenja
Klaudija Kovač: GEOGRAFIJA – „plodno tlo“ za projekte
Ana Marinić: Uvođenje aktualnih događanja u nastavu – primjer dobre prakse
Ogren Variola: Kina (I. dio)
Slaven Gašparović: Republika Kosovo –Jugoistočna Europa
Nenad Buzjak: Karta područja NATURA 2000 za vrste (osim ptica) i staništa (SCI)

2009 (55/2)

Radovan Pavić: Sredozemlje: dopunska varia kao uvod u geostrategiju
Lana Slavuj: Grad Rijeka u „potrazi“ za novim imidžem: marketing gradova s ciljem stvaranja konkurentne urbane sredine
Martina Jakovčić: Hainan-dva lica Kine
Ivan Šulc: Sejšeli-razvijena afrička država?
Elizabeta Trepotec Marić: Kako motivirati učenike?-nekoliko praktičnih primjera
Jasenka Kovačević: Vrednovanje i ocjenjivanje plakata
Antun Barić: Geografski koordinator
Marijan Biruš: Nova godina u Transilvaniji

2009 (55/1)

Ivana Crljenko: Rijeka – razvoj grada na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće
Hrvoje Grofelnik: Metode tematskog kartografskog predočavanja u ekonomskoj geografiji
Radovan Pavić: Klasično Sredozemlje – prilozi povijesnom i geopolitičkom zemljopisu
Ružica Vuk: Strategije učenja i poučavanja
Dubravka Spevec: Porto – (ne)otkriveno blago Portugala
Ogren Variola: Novosibirsk ili put prema pomrčini Sunca
Marin Cvitanović: 60-godišnjica Vijeća Europe i Deseta obljetnica povjerenika za ljudska prava

2008 (54/2)

Tvrtko-Josip Čelan: Bura u Makarskoj
Rebeka Mesarić-Žabčić: Australija, obećana zemlja?
Tomislav Šegota: Krš ili kras? Krš!
Emir Temimović: Krški reljef u poriječju Sane s pregledom poznatijih speleoloških objekata
Ivan Zupanc: Gradska naselja Hrvatske u popisima stanovništva 1961.-2001.
Milan Vresk: Gradska i ostala naselja u Hrvatskoj –model izdvajanja 2001.
Mirko Brazda: «Elementarne» ili «prirodne» nepogode – nedorečenosti u geografskim udžbenicima
Marijan Biruš: Cordoba nekad i danas
Ivan Crkvenčić: Geografski instituti u Hrvatskoj – povodom 60-godišnjice rada i djelovanja

2008 (54/1)

Josip Faričić: Povijesni problem određivanja geografske dužine i odabira početnog meridijana
Ivo Nejašmić: Gdje je granica između Europe i Azije?
Radovan Pavić: Još o sjevernoj međi i granici Balkanskog poluotoka
Anita Filipčić: Gospodarsko značenje Australije
Aleksandar Lukić: Geografski učinci proizvodnje i potrošnje biogoriva
Igor Tišma: Prezentacijske vještine u nastavi geografije
Zoran Stiperski: Brazilom od Salvadora do Rio de Janeira

2007 (53/1-2)

Ivan Zupanc: Habsburški popis stanovništva 1857. godine
Tea Lončar: Primjena GIS tehnologija u urbanom planiranju u Republici Hrvatskoj – što, kako, zašto?
Jelena Lončar: Istraživanje, eksploatacija i proizvodnja nafte i plina u Moslavini
Željka Jakubec, Sanja Faivre i ostali: Obnovljivi izvori energije
Josip Riđanović: Crna Gora – samostalna republika
Reinhard Henkel – intervju (razgovarala Borna Fürst-Bjeliš)

2006 (52/1-2)

Dane Mataić Pavičić: Izvor života u čileanskoj pampi – salitra je doselila Hrvate na sjever Čilea
Marijana Bursać: Gospodarsko i ekološko vrednovanje Malostonskog zaljeva
Mladen Maradin: Monsuni i njihovo geografsko značenje
Geografske olimpijade ili zašto (!!?) nas nema na međunarodnoj geografskoj sceni
Vodomjerna letva – jedinstven hidrospomenik

2005 (51/1-2)

Ivan Zupanc, Borna Fürst-Bjeliš: Pedeseta obljetnica Geografskog horizonta
Povelja o geografskom obrazovanju (Geografski horizont 40/1,1994.)
Ivo Rubić: Zadar – Split – Dubrovnik: uporedni paleogeografski prikaz (Geografski horizont 7/1-2, 1961.)
Josip Roglić: Dva prekretnička pothvata (Tunel kroz Učku i autocesta Zagreb-Split), (Geografski horizont 17/3-4, 1971.)
Josip Roglić: Geografski aspekt degradacije okoliša (Geografski horizont 19/3-4, 1973.)
Zlatko Pepeonik: Odakle su došli i koliko danas ima starosjedilaca Angloamerike? (Geografski horizont 32/3-4, 1986.)
Milan Vresk: Geografija i globalni razvoj (Geografski horizont 42/1, 1996)
Alfonso Cvitanović: Zemljopisne složenice grčkog i latinskog podrijetla (Geografski horizont 30/3-4, 1984)
Alfonso Cvitanović: Zemljopisne složenice grčkog i latinskog podrijetla (nastavak iz prošlog broja), (Geografski horizont 31/1-4, 1985.)

2004 (50/1-2)

Dražen Perica, Gordan Lukač: Plitvička jezera – biser Like
Radovan Pavić: Geografski i geopolitički položaj Istre
Kristina Bučar: Zdravstveni turizam Krapinsko-zagorske županije
Nevena Tutavac, Ivan Čanjevac (ur.): Europskim putovima – izvještaj sa studentske terenske nastave od 05. do 15. svibnja 2004.

2003 (49/1-2)

Jan Mokre: Globusi i globologija u Beču
Danijel Orešić: Što je to Sredozemlje ili Mediteran
Ana Rimanić: Solane na Mediteranu
Anica Čuka: Geografski uvjeti razvoja maslinarstva u Hrvatskoj – usporedba s europskim mediteranskim zemljama
Borna Fürst-Bjeliš: Sredozemlje i sredozemni svijet Fernarda Braudela – povodom 100-godišnjice rođenja

2002 (48/1-2)

Dražen Živić: Suvremene demogeografske značajke Kanade
Ivana Crljenko: Uloga željezničkog prometa u organizaciji prostora
Martina Jakovčić: Luka Rotterdam i njen položaj u sklopu luka Hamburg-Le Havre niza
Biljana Vranković: Priprema za izvedbu nastavnog sata na stručnom ispitu

2001 (47/2)

Miljenko Lapaine: Topografska kartografija u Hrvatskoj
Sandra Lovrić: Uvod u tehnologiju Geografskih Informacijskih Sustava

2001 (47/1)

Dražen Perica, Gordan Lukač: Paklenica
Ivan Gomerčić: Gacka zavala – geografski prikaz
Zvonko Ranogajec: Utjecaj čovjeka na promjenu funkcionalnosti polja u kršu na primjeru rijeke Dobre u Ogulinskom polju
Zoran Ljubić: Tradicionalna vodoopskrba u kršu dalmatinske zagore
Vesna Bunčić: Povijest nastanka grada i naziva mjesta Gospić
Velimir Borković: Biokovo
Stanka Veraja: Osobitosti Konavoskog polja
Marijana Šarlija: Krški reljef
Zoran Curić: Obrada krša u 8. razredu
Tomislav Šegota: Još o »Školskom atlasu« Alfa d.d., Zagreb, 2000.
Tomislav Šegota: Blatno jezero (Mađarska) nije ostatak  Panonskog mora

2000 (46/1-2)

Aleksandar Lukić: Ruralni turizam  – čimbenik integralnog razvitka ruralnog prostora Hrvatske: od mašte do stvarnosti
Ivo Turk: Turizam kao čimbenik razvoja i transformacije Ogulinskog kraja
Ivo Nejašmić: Demografske značajke i procesi u naseljima uz rijeku Mrežnicu
Irena Humar: Talijani u Istri
Alica Tosenberger, Bojan Todorović: Nafta i plin u Hrvatskoj
Margaret Roberts: Korištenje dijapozitiva u nastavi geografije – poticaj aktivnom učenju
Aleksandar Toskić: Pravilnik susreta i natjecanja »Mladih geografa« 2000/2001.
Blažo Dubljević: Nizozemska – zemlja ravnih horizonata
Milan Vresk: Abuja – novi glavni grad Nigerije
Dražen Njegač: Uz 29. međunarodni geografski kongres (Seul, 2000)   – sa stručne ekskurzije u Južnoj Koreji i Japanu
Vladimir Bermanec: Uz 31. svjetski geološki kongres (Rio de Janeiro, 2000) – sa stručne ekskurzije u Minas Geraisu

1999 (45/1-2)

Tomislav Šegota, Anita Filipčić: Još jednom o klasifikaciji klima
Radovan Pavić: Uvod u Huntinktona: opće ozračje globalnih i europskih prilika
Lada Rojc: Metropolitanizacija u Sjedinjenim Američkim Državama
Thomas Bauer: Megalopolis Boston  – Washington
Silvia Pavić: Internet za geografe
Hrvoje Grofelnik: Izrael  – mlada država između tradicionalizma i modernog razvoja
Ivo Nejašmić: Općina Šestanovac: prilog poznavanju demogeografske problematike u Srednjodalmatinskoj zagori

1998 (44/1)

Anita Filipčić: Klimatske promjene
Helga Bubanović: Obnova i revitalizacija područja posebne državne skrbi Republike Hrvatske
Dane Pejnović, Branko Vujasinović: Prometna valorizacija Velebita – povijesno –geografski prikaz
Mirela Slukan: Katastar i njegova važnost kao izvora za geografska istraživanja
Ružica Vuk: Primjer obrade nastavne jedinice »Prirodno kretanje-Reprodukcija stanovništva«
Aleksandar Lukić: »Konfekcijski turizam« Lloret de Mara
Kristijan Brkić: Geostrateško značenje Tibeta

1998 (44/2)

Silvestar Laci: Čakovec  – povijesno-geografski razvoj i suvremeno značenje grada
Radovan Pavić: Problem Kosova: SR Jugoslavija/Srbija i Kosovo u europskoj geostrategiji
Rade Knežević: Litoralizacija Perua kao primjer urbanizacije pacifičke obale Latinske Amerike
Phil Nash: Primjena metode rada s karticama u nastavi geografije
Zoran Curić: Pet godina susreta i natjecanja mladih geografa
Maja Žitković: Iguazu/Iguacu  – najveći vodopad Južne Amerike
Nenad Buzjak: Satelitski sustavi za orijentaciju i navigaciju
Neven Čolić: GPS i njegova primjena u geografiji

1997 (43/1)

Darko Mihljević: Razgradnja ozonskog sloja – znanstvena pretpostavka ili stvarna opasnost?
Ivanka Dužanec: Globalizacija i regionalizacija gospodarskoga razvoja svijeta
Marija Seleši: Transnacionalne kompanije kao nositelji globalizacije
Radovan Pavić: Novi NATO za Novu Europu
Marija Kuduz: Otpad kao ekološki problem grada
Đurđica Bartolić: Terenska nastava geografije u Velikoj Britaniji
Mladen Ante Friganović: Stanovništvo i naseljenost Japana u prošlosti
Dane Pejnović: Nacionalni park Hohe Tauern (Visoke Ture)
Srećko Trajbar: Skitnje Arktikom – putopis s ekspedicije »Hrvatska čigra« (treći dio)

(43/2)

Mladen Klemenčić: Zona »A«, Zona »B«, bit će naše obadve – U povodu 50. obljetnice priključenja »novooslobođenih krajeva«
Ivan Bertić: Istra  – geografska obilježja
Hrvoje Turk: Rijeka – geografska obilježja
Damir Magaš: Zadar – geografska obilježja
Nikola Stražičić: Cresko – lošinjsko otočje – geografska obilježja
Josip Riđanović: Lastovo – geografska obilježja
Mladen Ante Friganović: Palagruški otoci – geografska obilježja
Dragica Husanović-Pejnović: Kreativnost u nastavi geografije
Nenad Buzjak: Krško podzemlje otoka Cresa
Ivan Bertić: O nekim problemima korištenja geografskih statističkih podataka

1996 (42/1)

Milan Vresk: Geografija i globalni razvoj
Andrija Bognar: Geomorfološke značajke bazena porječja Drave
Mladen Friganović, Ksenija Bašić: Suvremeno kretanje stanovništva u sredozemnim zemljama
Laura Šakaja: Geografska karta kao vizualna predodžba svijeta
Ana Vodvarka: Češka – srednjoeuropska država u tranziciji
Maja Žitković: Grenland (Kalaalit Nunaat)
Rade Knežević: Gospodarska suradnja Hrvatske s Njemačkom
Darko Mihljević: Zašto Velebit ima lučno svijeni hrbat?
Zdenka Krnjeta: Nastavna jedinica Stupanjska mreža
Srećko Trajbar: Skitnje Arktikom – putopis s ekspedicije »Hrvatska čigra« (prvi dio)

(42/2)

Dane Pejnović: Uz stotu godišnjicu Hrvatskoga geografskog društva
(1897.-1947.-1997.)
Milan Vresk: Globalni urbani sistem
Ivan Bertić: Promjene u županijskom ustroju Republike Hrvatske
Mladen Klemenčić: Reintegracija hrvatskoga Podunavlja
Antun Poličić, Dragica Husanović Pejnović: Osijek  – geografske osnove razvoja grada
Vladimir Ćirić: Funkcija rada Osijeka kao čimbenik transformacije naselja Osječko-baranjske županije
Luka Radojević: Reljefne značajke nizine Drave od slovenske granice do Varaždina
Dražen Živić: Temeljne demogeografske značajke Prekodravlja
Branka Obradović-Martinec: Nastavna  jedinica: Etape gospodarskog razvoja svijeta
Gordana Egartner: Prijedlog programa učeničkih ekskurzija u osnovnoj školi
Srećko Trajbar: Skitnje Arktikom – putopis s ekspedicije »Hrvatska čigra« (drugi dio)
P.Lovrić, N. Frančula, M. Lapaine, S. Frangeš
40 godina Zavoda za kartografiju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

1995 (41/1)

Branko Jurlina: Geografija i geografi
Mladen Friganović, Ksenija Bašić: Stanovništvo, prirodna dobra i okoliš
Dražen Živić: Temeljne značajke razvoja narodnosne strukture Istočne Hrvatske
Ivo Nejašmić: Općina Sunja – osnovne demografske značajke
Rade Knežević: Tranzitne prometnice kroz Gorski Kotar
Kazimir Mikić: Županja
Ivan Bertić: Europska unija
Laura Šakaja: Australija: egzogeni čimbenici socioekonomskog razvoja i prostorne organizacije
Dane Mataić: Čile – »tamo gdje završava zemlja«
Eugenio Ruiz Urrestarazu: Teškoće opstojnosti manjinskih jezika: socijalno-geografski status baskijskog jezika
Dinko Mirić: Čečensko pitanje
Milan Kekuš: Što znači misliti geografski?
Mladen Friganović: Najnovija demografska kretanja u Europi
Blažo Dubljević: Grad Mexico – urbani div Latinske Amerike
Mate Matas: Planovi i programi nastave zemljopisa i kakvoća udžbenika prema rezultatima ankete
Andrija Bognar: Geomorfološki sadržaji u nastavi geografije u osnovnoj i srednjoj školi te na Sveučilištu – problemi i rješenja

(41/2)

Andrija Bognar: Geomorfološke značajke Splita i njegove okolice
Anita Filipčić: Klima Splita
Klement Derado: Povijesno-geografske faze razvoja i novi razvojni izazovi Splita
Tomislav Marasović: Prostorni razvoj Splita
Mario Mimica: Narodnosni sastav stanovništva Splita kroz stoljeća
Ivo Nejašmić: Split – suvremene demografske značajke
Ivo Šimunović: Središnja uloga Splita u županiji Splitsko-dalmatinskoj i u Dalmaciji te značajke njegova suvremenog gospodarstva
Ivan Bach: Otkriće Zemlje Franje Josipa i Hrvati (nastavak)
Zoran Curić: Plan i program susreta i natjecanja u geografiji učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske

1994 (40/1)

Mladen Ante Friganović, Franka Vojnović: Hrvatska u demografskoj posttranziciji
Željka Šiljković: Prognanici kao posljedica srpske agresije na Hrvatsku
Dragutin Feletar: Novi projekt hidroelektrana na Dravi
Hrvoje Turk: Geomorfološke posebnosti Lopara na Rabu
Dubravka Dugački: S križem i zemljovidom u ruci
Zvjezdana Hendija, Vesna Mikačić: Kamping turizam u Hrvatskoj s osvrtom na europske tendencije
Petrica Novosel-Žic: Republika Kazahstan
Irena Pilaš: Bjelorusija
Maja Saletto Janković: Slovačka – nova država u srcu Europe
Snježana Haiman: Eritreja – nova država Afrike
Zlatko Pepeonik: Međunarodni turizam svijeta 1990. godine
Ivan Malkoč: Određivanje kutova nagiba zemljišta po karti
Mladen Friganović: Kakva je, zapravo, zemlja Japan?
Gordana Egartner: Volga – najduža europska rijeka
Anita Filipčić: Proizvodnja čelika i cementa u Italiji
Geografija nije zemljopis
Povelja o geografskom obrazovanju

(40/2)

Ivan Bertić: Zagreb  – metropola Republike Hrvatske
Alka Domić-Kunić: Zagreb u pretpovijesti i antici
Andrija Bognar: Geomorfološke značajke reljefa Zagreba i njegove šire okolice
Miroslav Sić: Prometno značenje Zagreba
Zoran Klarić: Javni gradski promet Zagreba u funkciji nove uloge grada
Katica Miše-Burek: Neke populacijske karakteristike grada Zagreba i županije zagrebačke
Ivo Nejašmić: Doseljavanje u Zagreb
Ksenija Bašić: Socijalno-prostorna segregacija stanovništva Zagreba
Borna Fürst-Bjeliš: Južni Zagreb u zagrebačkoj urbanoj regiji
Nataša Lončar-Butić: Sociodemografske karakteristike, potrebe i razvojne aspiracije žitelja Vukomeričkih gorica
Dragutin Feletar: Razvojna razdoblja industrije Zagreba
Vesna Mikačić: Razvoj zagrebačkih rekreacijskih lokaliteta
Franjo Kresojević: Maksimirski park – obljetnica u obljetnici
Ivan Bach: Otkriće Zemlje Franje Josipa i Hrvati
Ivan Bertić: Zagrebački ljetopis

1993 (39/1)

Vlatko Mileta: Europska unija – veliki korak zajednice prema cilju
Branka Obradović-Martinec: EZ (Europska zajednica – European Community) kao primjer integracijskih procesa
Dražen Njegač: Njemačka – od podjele do ujedinjenja
Milan Ilić: Ujedinjeno kraljevstvo  – regionalni razvoj
Maja Saletto, Sanja Faivre: Francuska – problemi regionalnog razvoja
Anita Filipčić: Italija – problemi regionalnog razvoja
Zlatko Pepeonik: Najizrazitije suvremene geografske promjene  u stanovništvu i naseljenosti SAD
Mladen Friganović: Azija
Dragutin Feletar: Južnoafrička Republika – povratak »dijamantnog gospodarskog diva«

(39/2)

Branko Jurlina: Jedinstvena i podijeljena geografija
Milan Herak: Geotektonika i geomorfologija
Dragutin Feletar: Dramatično raspadanje sovjetskog kolonijalnog carstva
Zoran Ljubić: Međunarodni odnosi Rusije i drugih država bivšeg SSSR-a
Laura Šakaja: Gruzija: Razvojne pretpostavke
Blažo Dubljević: Voda – dragocjeni dar prirode
Vesna Mikačić: Problematika zaštite mora kao temeljnog turističkog resursa
Sanja Faivre, Aleksandar Toskić: Dezertifikacija – svjetski ekološki problem
Mladen Friganović: Smanjivanje plodnosti u svijetu
Aleksandar Toskić: Tunel ispod La Manchea
Ivan Bertić: Županije Republike Hrvatske
Ivanka Dužanec: Problemska nastava – suvremena nastava geografije
Dragica Husanović-Pejnović: Izrada sheme kretanja po azimutu

1992 (38/1)

Zlatko Pepeonik: O uzrocima i oblicima srpske agresije na Hrvatsku
Radovan Pavić: Karakteristike nove Europe
Tomislav Jelić: Ukrajina – nova država Europe
Milan Vresk: Čovjek i ekološki sistem
Ksenija Bašić: Intercepcija
Milan Ilić, Danijel Orešić: Pojam i glavne značajke geografskih informacijskih sustava
Dražen Njegač: Deforestacija Amazonije kao globalni ekološki problem
Branko Jurlina: Zapostavljena geografija
Mirko Brazda: Uz 500. godišnjicu Kolumbova otkrića Amerike
Anita Filipčić: Led na zemlji
Dubravka Dugački: I ču se hrvatsko ime od Arktika do Himalaje
Dubravka Dugački: Razmišljajmo geografski!
Rade Knežević: Ispitivanje i ocjenjivanje učenika u nastavi geografije
Josip Riđanović: Osvrt na prijedlog nastavnog plana i programa

(38/2)

Mladen Klemenčić: Geografija Hrvatske
Andrija Bognar: Geomorfološke osobine Republike Hrvatske
Anita Filipčić: Klima Hrvatske
Josip Riđanović: Hidrogeografske značajke Hrvatske
Mladen Friganović: Stanovništvo i naseljenost Republike Hrvatske
Stanko Žuljić: Prostorni razmještaj hrvatskog stanovništva u Republici Bosni i Hercegovini
Ivan Crkvenčić: Intenzivno opadanje broja Hrvata u Vojvodini
Veljko Rogić: Postanak i mijene hrvatskog teritorija (Historijska geografija Hrvatske)
Dragutin Feletar, Zoran Stiperski: Gospodarska obilježja Hrvatske
Dragutin Feletar, Zoran Stiperski: Značenje i struktura energetskih izvora u Hrvatskoj
Dragutin Feletar, Zoran Stiperski: Značenje i prostorni razmještaj industrije Hrvatske
Adolf Malić: O prometu Hrvatske
Zlatko Pepeonik: Turizam Hrvatske

1991 (37/1)

Andrija Bognar: Osobine i zakonomjernosti oblikovanja strukturnog reljefa Zemlje
Danijel Orešić: Alogene tekućice
Ivan Malkoč: Određivanje, po karti, topografskih i stvarnih dužina na zemljištu
Mladen Klemenčić: Nacionalne države i nacionalne manjine u Europi
Tomislav Jelić: Zakavkaske republike
Duško Topalović: Sovjetski Baltik – geopolitika i neovisnost
Radovan Pavić: Razlike makro-regionalno-geografskog sastava i političko-ekonomske podjele Evrope
Branko Pleše: Filip Lukas (1871-1958)
Dragica Husanović-Pejnović: Didaktičko-metodički temelji spiralno-progresivnog programa na izabranim primjerima iz reljefa
Božena Svoboda: »Naftalan« – jedinstveno lječilište

(37/2)

Mate Matas: O planovima i programima nastave geografije za 2. razred gimnazije i 1. razred četverogodišnjih škola
Mladen Ante Friganović: Stanovništvo kao činitelj razvoja i uređenja prostora
Milan Vresk: Naselja i naseljenost
Miroslav Sić: Oblici gospodarske djelatnosti
Mate Matas: Ljudske djelatnosti i njihov utjecaj na kvalitetu okoliša

1990 (36/1)

Branko Pleše: Dragutin Seljan (1810-1848)
Petrica Novosel-Žic: Problem početnog meridijana i naše geografske karte
Branko Hromatko: Obrana od tuče u SRH
Vesna Mikačić, Zvjezdana Hendija: Suvremeni trendovi razvoja turizma u svijetu i Jugoslaviji
Snježana Haiman: Prilog didaktičko-stručnoj diskusiji o upotrebi atlasa u školama danas
Tomislav Jelić: Ekološki problem Aralskog jezera
Anita Filipčić: Ekonomska struktura stanovništva Italije 1987. godine
Stanko Debot: Školski atlas u nastavnom procesu
Milorad Videković: Analiza inicijalnog testa

(36/2)

Mirko Brazda: Dr. Zvonimir Dugački (1903.-1974.)
Mate Matas: Nova koncepcija odgoja i obrazovanja i nastava geografije
Milan Vresk: O internacionalizaciji svjetske privrede
Radovan Pavić: Sukob ekologije i ekonomije
Danijel Orešić: Ekološka kriza Gornje Šleske
Ksenija Bašić: Istra – pregled stanovništva i naseljenosti
Ivica Nejašmić: Česi u Hrvatskoj
Dragutin Mirković: Krakow
Radovan Pavić: Indonezijsko »Načelo arhipelaga«
Duško Topalović: Vijetnamska geopolitika
Branko Jurlina: Znanost, a ne pseudoznanost (Geografija ili zemljopis?)
Mirko Brazda: Bifurkacija – zemljopisna rijetkost i turistička privlačnost
Tatjana Babić: Beljske pustare Podunavskog područja: Terenski rad u programu rada zemljopisne grupe
Marija Savić: Višenamjenski kanal »Dunav-Sava«
Snježana Haiman: Analiza zemljopisne karte, atlasa, kao didaktičkog sredstva u nastavi zemljopisa

1989 (35/1-4)

Milan Vresk: Pojava i razvoj milijunskih gradova u svijetu
Dragutin Feletar: Procesi industrijalizacije kao faktor diferenciranog razvoja jugoslavenskog geografskog prostora
Borna Fürst: Ekološki konflikt čovjeka i vode
Mladen Klemenčić: Geografska utemeljenost radne zajednice »Alpe-Jadran«
Stevan M. Stanković: Kreta – ostrvo turizma
Bojko Bojović: Geografske odlike velikih američkih jezera i hidrološko-turistički značaj Nijagare
Dražen Njegač: Velike prirodne katastrofe na Zemlji
Mirko Brazda: Rt dobre nade zapravo je Rt oluja – jedna od zemljopisno-povijesnih zabluda (Uz 500. godišnjicu otkrića)
Radovan Pavić: Prilozi poznavanju geografskog položaja Jugoslavije
Radovan Pavić: Definicija i razlikovanje međa i granica
Duško Topalović: Albanija u regionalnim geopolitičkim odnosima

1988 (34/1-4)

Dragutin Feletar: Ivo Rubić (1897-1961)
Adolf Malić, Boris Ribarić: Poljoprivredna proizvodnja i robno-prometni tokovi poljoprivrednih proizvoda u funkciji razvoja
Ivan Malkoč: Demogeografski aspekt obrane otoka Šolte
Stevan Stanković: Zaštita turističkih resursa Srbije
Snježana Mrđen: Urbanizacija Kine od 1949. godine
Miljenko Bilen: Treba li graditi male elektrane u Jugoslaviji?
Mladen Klemenčić: Judaizam i hinduizam – prilog poznavanju svjetskih religija
Tomislav Šegota: Neke najnovije demogeografske promjene u Španjolskoj
Zlatko Pepeonik: Zaštita prirode u Angloamerici
Ksenija Bašić: Ledenjaci Norveške
Danijel Orešić: Tornado u SAD
Mirko Brazda: Dvjestota obljetnica Australije – dio povijesti našeg iseljeništva
Mirko Brazda: Kontinent i država za budućnost – uz 200. obljetnicu Australije
Duško Topalović: Libija – neki geopolitički aspekti
Radovan Pavić: Podjela Sredozemlja
Radovan Pavić: Problemi Egejskog bazena – opće značajke (I) i problemi u užem
smislu (II)

1987 (33/1-4)

Dragutin Feletar: Artur Gavazii (1861-1944)
Andrija Bognar: »Recentne« geosinklinalne oblasti – geneza, reljefna struktura i tipovi
Mladen Friganović: Demografska tranzicija i ekonomski rast u zemljama u razvoju
Ivan Malkoč: Određivanje mjerila aerofoto-snimaka
Radovan Pavić: Indijski subkontinent-geostrategija i međunarodni odnosi
Vesna Kučinić: Geografski aspekt suparništva na Pacifiku
Mate Matas, Viktor Simončić: Neki pokazatelji stanja okoline u SR Hrvatskoj
Stevan Stanković: Jezera Durmitora i njihova zaštita
Tomislav Šegota: Vrijednost nekih meteoroloških elemenata za vrijeme bure u Senju
Mladen Klemenčić: Islam – prilog poznavanju svjetskih religija
Tonko Žabica: Globalna kretanja na svjetskom turističkom tržištu do 1990. godine s posebnim osvrtom na Jugoslaviju i SR Hrvatsku
Milomir Milardović: Obilažanje prepreka pri kretanju po azimutu
Dubravka Dugački: Afrika – kontinent vlažnih tropa i pustinja (obrada nastavne jedinice po novom programu – VI razred OŠ)
Ivan Dujmović: Dolina Rudarske Gradne i njena društveno-gospodarska valorizacija
Dubravka Dugački: Prilog s područja medicinske geografije
Dubravka Dugački: Koji sve časopisi postoje u Jugoslaviji

1986 (32/1-2)

Dragutin Feletar: Hinko Hranilović (1860-1922)
Tomislav Šegota: Klimatska podjela Jugoslavije (po W.Köppenu)
Ivan Blažević: Grčka – turistički biser Sredozemlja
Mladen Friganović: Razvitak stanovništva i populacijska politika NR Kine
Željko Balog: Reljef Rovinjštine
Maksut Hadžibrahimović: Turistički promet Ulcinja u periodu 1980-1985 godine
Bojko Bojović: Nacionalni parkovi i njihove vrednosti sa posebnim osvrtom na Jelouston
Stevan Stanković: Dunav – plovni put bez kraja
Mirko Brazda: Podsjetnik uz program za izbornu nastavu geografije u osnovnim školama (za školsku godinu 1986/87)
Vladis Vujnović, Maja Šuveljak: Kako se orijentirati na nebu i na zemlji
Ksenija Bašić: Riža – kruh monsunske Azije
Milan Kekuš: Rad sa zemljopisnom kartom u osnovnoj školi
Sherif Maloku: Idejno-vaspitna uloga ilustracija u udžbenicima geografije
Tomislav Šegota: Padaline ili oborine?

(32/3-4)

Dragutin Feletar: Milan Šenoa (1869-1961)
Mladen Friganović: Stanovništvo i naseljenost SR Hrvatske
Spasoje Popović: Zaštita i unapređivanje čovjekove okoline u prostornom planu SR Hrvatske
Zlatko Pepeonik: Odakle su došli i koliko danas ima starosjedilaca Angloamerike?
Miljenko Bilen: Pamuk u svjetskoj i jugoslavenskoj proizvodnji i trgovini
Duško Topalović: Lokacija nuklearne elektrane kraj Zadra i neka geostrateška pitanja
Tomislav Šegota: Utjecaj Zagreba na sunčevu radijaciju i trajanje sijanja sunca
Tomislav Šegota: Toplinski utjecaj Zagreba
Mladen Klemenčić: Prilog geografskom poznavanju svjetskih religija
Dragica Husanović-Pejnović: Ekološki geografski sadržaji u geografskoj grupi učenika osnovne škole
Mirko Brazda: Uz stogodišnjicu »Statue of Liberty« ili »Kipa slobode« ili »Amerikanke s bakljom«
Radovan Pavić: Terminološki aspekti pitanja razvijenosti i nerazvijenosti
Dragutin Feletar: Pred 40. obljetnicu Geografskog društva Hrvatske

1985  (31/1-4)

Dragutin Feletar: Petar Matković (1830-1898)
Ante Kalogjera: Korčula – razvoj grada i suvremene funkcije
Tomislav Šegota: Neki rezultati popisa stanovništva u Italiji 1981. godine
Miljenko Bilen: Ekonomski odnosi Jugoslavije i Arapskih zemalja
Milan Vresk: Razvoj velikih gradova kao nacionalni problem
Dragutin Feletar: Hidroelektrane na Dravi u SRH i zaštita čovjekove okoline
Adolf Malić: Geografski aspekti prostornog rasporeda sirovina i prerađivačkih kapaciteta u svijetu
Mate Matas: Zagađivanje i kvaliteta vode rijeke Save
Mladen Klemenčić: Budizam – prilog geografskom poznavanju svjetskih religija
Stevan Stanković: Turistički potencijali Jugoslavije
Maksud Hadžibrahimović: Ekonomski uspon Ulcinja za posljednjih 30 godina
Bogdan Sekulić: Grad Plymouth u Engleskoj
Dragutin Mirković: Ribarstvo Kanade
Zdenka Čukelj: Višednevna geografska ekskurzija interdisciplinarnih sadržaja – na primjeru Visa
Šerif Maljoku: Uloga, funkcija i upotreba udžbenika geografije u reformiranoj školi
Josip Riđanović: Lupinasta građa zemlje
Alfonso Cvitanović: Zemljopisne složenice grčkog i latinskog podrijetla (nastavak iz prošlog broja)

1984 (30/1-2)

Ivan Blažević: Pazin  – tisućljeće rasta (983-1983)
Hrvoje Turk: Razvoj i geografsko značenje ribnjaka u Hrvatskoj
Miljenko Bilen: Švicarska u međunarodnoj podjeli rada i njeno učešće u jugoslavenskoj vanjskoj trgovini
Mladen Trajković: »3. Maj« – gigant jugoslavenske brodogradnje
Antun Šaler: Radioaktivni otpad i geološko-geomorfološke implikacije njegova uskladištenja
Mladen Trajković: Mali i Veliki Ston
Stevan Stanković: Ulan Bator – crveni konjanik
Bojko Bojović: San Francisco
Mladen Trajković: Neke osobitosti granica SFRJ
Mladen Trajković: Ćilipi – ponos Konavala
Mladen Trajković: Planine s istim imenima
Momčilo Mrđenović: Osposobljavanje učenika za samoobrazovanje radom na tekstu u udžbeniku zemljopisa
Radovan Pavić: »Geografska enciklopedija i primijenjene karte« (Granice Etiopije i Somalije; Geopolitički odnosi na afričkom Hornu; Geopolitički položaj i podjela Cipra 1983/84; Sudanski incident  – ožujak 1984.)

(30/3-4)

Pavao Kurtek: Pariz – neke osnovne geografske značajke
Miroslav Sić: Gradišće i Gradišćanski Hrvati
Alfonso Cvitanović: Zemljopisne složenice grčkog i latinskog podrijetla
Mladen Friganović: Stanovništvo Indijske Unije
Tomislav Šegota: Broj i raspodjela stanovništva Portugala 1981.
Mladen Friganović: Najnovije populacijsko-naseobene karakteristike i procesi u Francuskoj
Mladen Friganović: Razvoj francuske poljoprivrede
Bajo Krivokapić: Nepovoljan uticaj migracija u BiH od 1971-1981. godine na kretanje obima osnovnih poljoprivrednih fondova
Mladen Trajković: Tunel Učka – žila kucavica u planini
Ivan Malkoč: Hiljaditi – pojam i primjena
Željka Malina-Mihaljević: Izvori energije u Jugoslaviji i u svijetu: primjer obrade metodske jedinice
Mirko Brazda: Uz dodjelu nagrade »Ivan Filipović« dr Veljku Rogiću

1983 (29/1-4)

Pavao Kurtek: Turističko tržište i turistički proizvod: geografski pristup
Ivan Blažević: Austrija – turistička velesila
Peter Jordan: Turizam i trgovina na malo na kvarnerskim otocima: istraživanje o utjecaju turizma u rubnim područjima
Hrvoje Turk: Turistička valorizacija otoka Raba
Zlatko Pepeonik: Uključivanje obale Lanquedoc-Roussilon u suvremenu turističku valorizaciju
Dane Pejnović: Utjecaj Nacionalnog parka Plitvička jezera na regionalni razvoj Like
Mladen Trajković: Jajce – kolijevka naše Republike
Tonko Žabica: Kretanje međunarodnog i domaćeg turističkog prometa u glavnim turističkim područjima svijeta i Jugoslavije
Srećko Božičević: Brijunsko otočje – još jedan otočni niz Jadrana proglašen nacionalnim parkom
Maja Tomašić: Nautički turizam i marine na našem Jadranu
Dragutin Feletar: Kontinentalni turizam na primjeru općine Koprivnica
Dragutin Feletar: Dolazi vrijeme industrijskih muzeja
Mladen Friganović: Stanovništvo Kine
Mirko Brazda: Novi nastavni plan i program nastavnih sadržaja. Pojašnjenja  uz didaktički sustav nastavnih sadržaja
Dragica Husanović-Pejnović: Obrada nastavne jedinice: Turizam u svijetu i Jugoslaviji

1982 (28/1-2)

Pavao Kurtek: Geografski horizont o problemima energije
Vladimir Paar: Dugoročni razvoj energije
Ivan Bertić: Hidroenergija
Miljenko Bilen: Fosilna goriva u svjetskoj proizvodnji i trgovini
Hrvoje Turk: Suvremeni svijet, nafta i OPEC
Radovan Pavić: Problem energije u izvještaju Brandtove »Nezavisne komisije o problemima međunarodnog razvitka«
Radovan Pavić: Prilozi maloj geografskoj enciklopediji i primijenjenom atlasu

(28/3-4)

Safet Nurković: Regionalni razmještaj stanovništva i gustine naseljenosti u SR Crnoj Gori i promjene u njima u poslijeratnom periodu (1948-1981)
Hrvoje Turk: Bliski Istok – prostor najveće proizvodnje i zaliha nafte u svijetu
Mladen Trajković: Jugolinija  – naš najveći pomorski prevoznik
Miljenko Bilen: Maslina i maslinovo ulje u svjetskoj i domaćoj proizvodnji i potrošnji
V. Borković: Vrdovo i Vještića Gora
Mirko Brazda: Geografsko nazivlje država  – vodič u povijest SAD
Pavao Kurtek: Taj-Mahal ugrožen ekološkom krizom
Mladen Trajković: Gorski kotar – carstvo šuma
Radovan Pavić: Geografska enciklopedija i primijenjene karte

1981 (27/1-2)

Andrija Bognar: Globalna tektonika ploča i reljef Zemlje
Radovan Pavić: Nastanak i karakteristike afganistanskih državnih granica
Zvonimir Aržek: Kanal Rajna – Majna – Dunav
Radovan Pavić: Problem Hormuških vrata i tzv. Tri otoka
Vjekoslav Kulaš: Odakle naziv Šibenik
Blažo Dubljević: Hidroenergetski sistem Trebišnjica
Stanoje Jovanović: Bajkalsko jezero
Mladen Trajković: Tunel Učka  – žila kucavica u planini
Mladen Trajković: Uloga i značaj šume za zdravlje ljudi
Mladen Trajković: Varoš bez naselja
Mirko Brazda: Sada je životu kraj, počinje borba za opstanak
Pavao Kurtek: Svjetska proizvodnja nafte
Radovan Pavić: Prilozi Maloj geografskoj enciklopediji i primjenjenom atlasu

(27/3-4)

Pavao Kurtek: New York – svjetska metropola
Vladimir Dumbović: Island – geografska obilježja
Miljenko Bilen: Neke hidrogeografske karakteristike i značenje rijeke Gacke
Radovan Pavić: Neke karakteristike iransko-iračkog rata
Mladen Trajković: Proizvodnja »bijelog zlata« Stona
Maksut Hadžibrahimović: Najatraktivniji prirodni turistički motivi Ulcinjskog primorja
Bojko Bojović: Uzroci i posljedice novembarskih poplava na Kosovu
Zarije Mitić: Neke značajke Sokobanje
Ivan Malkoč: O podzemnim željeznicama u Japanu
Radovan Pavić: Prilozi Maloj geografskoj enciklopediji i primijenjenom atlasu

1980 (26/1-4)

Ivančica Brlek, Antun Šaler: Kumrovec
Milenko Tešić: Značenje i uloga geografije u realizaciji koncepcije opštenarodne odbrane
Radovan Pavić: Historijsko-geopolitički položaj Afganistana
Tomislav Šegota: Suvremeni demografski procesi na primjeru Portugala
Milan Vukmirović: Bakar nekad i danas
Radovan Pavić: Makrotoponimi Bliskog i Srednjeg Istoka
Mladen Friganović: Svjetska banka – izvještaj o razvoju
Momčilo Mrđenović: Ostvarivanje odgojno-obrazovnih zadataka u nastavi zemljopisa
Dragica Husanović: Aktualizacija nastave geografije u izbornoj nastavi na primjeru mjesne zajednice

1979 (25/1-2)

Ivan Blažević: Turizam Egipta
Ivan Bertić: Rovinjština.Geografske značajke primorske mikroregije i njezinog gradskog središta
Andrija Bognar, Antun Šaler: Uzroci i posljedice potresa u Crnogorskom primorju 1979. godine
Marijan Šašek: Najteži potresi u 20. stoljeću u svijetu i Jugoslaviji
Milan Vresk: Modernizacija željeznica u Velikoj Britaniji
T. Mladenović: Neseljavanje i naselja u Sibiru
Mate Matas: Zaštita i unapređivanje ljudskog okoliša

(25/3-4)

Pavao Kurtek: Dvadesetpeta godišnjica »Geografskog horizonta«
Pavao Kurtek: Sirovine na svjetskom tržištu
Ivan Blažević: Turističke mogućnosti Poljske
Tomislav Šegota: Turizam Italije
Dragoljub S. Milošević: Afganistan. Fizičko geografska obilježja
Većeslav Kortus: Rezultati najnovijeg popisa stanovništva u SSSR-u
Marijan Šašek: Neko podaci o stanovništvu Kine
Srevan M. Stanković: Rica – jezero na Kavkazu
Mladen Trajković: Mogućnosti preživljavanja u oskudici i prehrana u prirodi
Marijan Šašek: Najveća privredna poduzeća u Jugoslaviji
Svjetlana Bokan: Kako sam izvela nastavnu jedinicu Južna Azija

1978 (24/1-2)

Spasoje Popović: Negativni procesi i pojave u razvijanju geografske sredine
Tomislav Šegota: Stanovništvo Italije  – suvremene tendencije razvoja
Miljenko Bilen: Depopulacija Like – uzroci i posljedice
Tomislav Šegota: Ribarstvo Italije
Vladimir Dumbović: Geografski položaj Gibraltara
Pavao Kurtek: Udio trgovačke mornarice Jugoslavije u prijevozima za našu vanjsku trgovinu
Andrija Bognar: Uzroci urušavanja i klizanja tla na Banskom brdu kod Batine 1975. godine
Nikola Ivanović: Kalos u Veloj Luci

(24/3-4)

Tonko Žabica: Turističko-geografske karakteristike priobalnog prostora poluotoka Pelješca
Radovan Pavić: Različitost interesa oko Zapadne Sahare i Horn-a
Milan Vresk: Iskorištavanje nafte i plina u Sjevernom moru
Spasoje Popović: Neka jugoslavenska iskustva i akcije na ekološkoj zaštiti lokalne sredine
Pavao Kurtek: Elektronska industrija u SR Hrvatskoj
O. Lahman: Furlanija
Tomislav Šegota: Cementna industrija Italije
Tomislav Šegota: Staklenici u Italiji
Ivan Malkoč: O nekim karakteristikama programirane nastave

1977 (23/1-2)

Miroslav Sić: Trideset godina Geografskog društva Hrvatske (1947-1977)
Josip Riđanović: Slavonska Požega: geografsko-prirodne specifičnosti smještaja i razvoja gradskog naselja
Nikola Stražičić: Mljet  – primjer izoliranog otoka
Mladen Friganović: Nebraska – zemlja kukuruza i goveđih odrezaka
Ivan Malkoč: Uz 70. godišnjicu akademika prof. dr Svetozara Ilešića
Tomislav Šegota: Plinofikacija Italije
Miloš Bjelovitić: Svjetska proizvodnje čelika u 1976. godini
Đ. Raičković: Problem ilustracija u nastavi geografije

(23/3-4)

Ivan Blažević: Pula – etape razvoja i funkcije
Milan Vresk: Neka obilježja urbanizacije svijeta
Qazim Lleshi: Tirana
Petrica Novosel-Žic: Toponimi naselja otoka Krka
Safet Nurković: Položaj teritorije opštine Rožaje u širem prostoru Sandžačko-starovlaškog prostora
S. Jovanović: Saobraćajnice Bosne i Hercegovine
N. Petrović: Murmansk u Arktiku  – bilješke s putovanja
Ivan Malkoč: Primjeri odgojnih zadataka u nastavi geografije

1976 (22/1-2)

Veljko Rogić: 70 godišnjica Akademika prof. dr. Josipa Roglića
Hrvoje Turk: Nafta u svijetu
Andrija Bognar: Les i lesu slični sedimenti i njihovo geografsko značenje
Radovan Pavić: Primjeri političko-geografskih promjena u svijetu (1975/76. god.)
Željko Perkovac: Prirodna osnova turizma u Poreštini
Veljko Bijelić: Jugoslavija ima uslove za veću proizvodnju hrane
Ivan Malkoč: O rezervama i kvaliteti naših ugljena
Veljko Bijelić: Problemi proizvodnje šećera u Jugoslaviji
Ivan Malkoč: Odnos poljoprivrednog i općeg ekonomskog razvoja
Miloš Bjelovitić: Svjetska proizvodnja čelika u 1975. godini
Radovan Pavić: Geopolitičke značajke Atlantika
Veljko Bijelić: Nacionalna struktura stanovništva SR Crne Gore
Mirko Brazda: Element-film u nastavi zemljopisa

(22/3-4)

Alica Wertheimer-Baletić: Demografski kontrasti suvremenog svijeta kao funkcija različitog stupnja razvijenosti
Pavao Kurtek: Položaj zemalja u razvoju u međunarodnoj razmjeni
Tomislav Šegota: Utjecaj klime na gospodarsku valorizaciju svijeta
Thomas Schäfer: Prošlost, sadašnjost i budućnost savskog vodenog puta
Nikola Stražičić: Nagli porast trgovačke flote u svijetu u razdoblju 1966-1976. i udio japanske brodogradnje
Nikola Stražičić: Prvih dvanaest mjeseci ponovno otvorenog Sueskog kanala
Stevan Stanković: Jezero Međuvršje
M. Hadžibrahimović: Rijeka Bojana
Jovan Trifunoski: Turci u Strumičkoj kotlini
Ivan Malkoč: Privredno značenje geološke građe Evrope

1975 (21/1-4)

Pavao Kurtek: Dvadeset godina Geografskog horizonta
Pavao Kurtek: Bujština – osnovna geografska i gospodarska obilježja
Ivan Blažević: Tunis – atraktivna zemlja afričkog Mediterana
Mihajlo Zorić: Velika svjetska kriza hrane
Radovan Pavić: Razvitak i stanje suvremenih geopolitičkih odnosa u Indijskom akvatoriju
Mladen Friganović: Svjetska godina stanovništva
Radovan Pavić: Neke geostrateške osobine Jadranskog akvatorija
S. Blagojević: Osvrt na neke mogućnosti razvoja nautičkog turizma na vojvođanskom sektoru Dunava
Miloš Bjelovitić: Svjetska proizvodnja čelika u 1974. godini
Stevan Stanković: Saresko jezero
D.J. Martinović: Industrija građevinskih mašina i opreme »Radoje Dakić« u Titogradu
D.J. Martinović: Industrija Kotora
D.J. Martinović: Brodogradilište Bijela – jedino brodogradilište u Crnoj Gori
Jovan Trifunoski: Stočari s Ograždena
D.J. Martinović: Manastir Morača
Mihajlo Zorić: Dragasavac – selo Rumunja u istočnoj Bosni
Marijan Šašek: Simpozij o didaktičkim i metodskim problemima nastave geografije u SFRJ
Mate Matas: Kako sam obradio nastavnu jedinicu »Ponavljanje i utvrđivanje prirodno-geografskih, društveno-geografskih osobina i važnijih rajona SSSR-a«

1974 (20/1-4)

Josip Roglić: Nacionalni park Plitvička jezera i njegova pouka: povodom 25. obljetnice (1949-1974)
Mladen Friganović: Stanovništvo našeg primorja i zaštita okoliša
Pavao Kurtek: Transformacija Koprivničke Podravine
Zlatko Pepeonik: Karlovac – postanak, razvoj i današnje funkcije
Otokar Lahman: Ekonomski uspon Makarskog primorja
Veljko Bijelić: Neko podaci o razvoju SR Crne Gore za posljednjih 20 godina
Jovan Trifunoski: Ratarstvo Strumičkog polja
Mladen Friganović: Svjetska konferencija o stanovništvu 1974. godine
Miloš Bjelovitić: Svjetska proizvodnja čelika u 1973. godini
Zdenko Marković: O nekim novijim astronomskim otkrićima u »Zemljinom sistemu«
Stevan M. Stanković: Koliko je stara naša planeta
Otokar Lahman: Lago di Garda
Jovan F. Trifunoski: O stanovništvu grada Elbasana
Zdravko Marijanac: Banja Herkulane
Radovan Pavić: Političko-geografski aspekti i posljedice otvaranja Sueskog kanala
Radovan Pavić: Geografija i ekološki aspekti
Mirko Brazda: Ljetni terenski seminar nastavnika zemljopisa SRH na području Šumadije i Dinarske Srbije
Marijan Šašek: Simpozij o udžbenicima i ostaloj geografskoj literaturi u nastavi svih stupnjeva škola u Jugoslaviji
Mate Matas: Kako sam obradio nastavnu jedinicu »Geografski položaj Jugoslavije«

1973 (19/1-2)

Mladen Friganović: Šibenik – Najstariji slavenski i hrvatski grad na našoj obali
Andrija Bognar: Političko-geografske osobine Poljske
Hivzi Isljami: Neke karakteristike i problemi stanovništva NR Albanije
Miloš Bjelovitić: Svjetska proizvodnja čelika u 1972. godini
Mate Matas: Stanje u svjetskoj optičkoj industriji
Otokar Lahman: Baško polje – primjer revitalizacije krša
Zlatanka Cenić: Rudnik kamene soli Tušanj
Mihailo Zorić: Antropogeografsko-sociološke karakteristike prigradskih radničkih naselja u Nikšiću
Marijan Šašek: Nesvrstane zemlje 1973. godine
Stevan M. Stanković: Korintski kanal
Stevan M. Stanković: Plovdiv
Jovan F. Trifunoski: O stanovništvu Valone
Stevan M. Stanković: Vodna bilanca kontinenata i oceana
Alfonso Cvitanović: Izbor međunarodnih zemljopisnih naziva (Međunarodna toponomastika)
Marijan Šašek: Prvo savjetovanje geografa o zadacima, koncepciji i položaju nastave geografije u Jugoslaviji

(19/3-4)

Josip Roglić: Geografski aspekt degradacije okoliša
Radovan Pavić: Političko-geografska i ekonomska utemeljenost čileanske i bliskoistočne krize
Ivan Blažević: Španjolska i njezin turistički uspon
Mihajlo Zorić: Energetska kriza i njene posljedice
Radovan Pavić: Elementi geopolitičkog položaja Jugoslavije u Evropi
Stanoje Jovanović: Makarska rivijera
Mate Matas: Optička industrija Jugoslavije
Jovan F. Trifunoski: Najnovija iseljavanja Makedonaca u prekomorske zemlje
Mihajlo Zorić: Ružica (Katun brđana- Bjelopavlića na planini Sinjajevini)
Mate Matas: Statistički podaci za 23 zemlje članice organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)
Pavao Kurtek: Aktivnost komisije za nastavu Saveza geografskih institucija Jugoslavije

1972 (18/1-2)

Zlatko Pepeonik: Osijek
Ivan Crkvenčić: Kineski gradovi
Pavao Kurtek: Japan u međunarodnoj podjeli rada
Radovan Pavić: Prilozi političkoj geografiji NR Kine
Mihajlo Zorić: Suvremene migracije seljaka i urbanizacija sela u SFRJ
Bajo Krivokapić: Hidroelektrana »Mratinje« i geografske promjene u dolini Pive
Bajo Krivokapić: Mjesto crnogorskih boksita u jugoslavenskim rezervama, proizvodnji i preradi
Stevan M. Stanković: Hidroelektrana Bistrica
Hrvoje Turk: Novije osobine svjetske proizvodnje i trgovine naftom
Marijan Šašek: Dvije nove minijaturne otočne države u središnjem Pacifiku – Tonga i Fidži
Marijan Šašek: Nagli porast stanovništva Indije i njezinih milijunskih gradova
Marijan Šašek: Razvoj i porast stanovništva Egipta i njegova glavnog grada
Velimir Kostovski: Republika Nauru
Dragutin Mirković: Trgovačka mornarica SR Njemačke
Alfonso Cvitanović: Izbor međunarodnih zemljopisnih naziva (Međunarodna toponomastika)
Mirko Brazda: Terenska nastava – jedna od osnovnih metoda u nastavi zemljopisa (uz primjer iz prakse)

(18/3-4)

Klement Derado: Split – najveći grad na našoj obali
Veljko Rogić: Urbanizacija Jugoslavije
Veljko Bijelić: Zaštita čovjekove sredine je važan zadatak savremenog društva
Pavao Kurtek: Metodologija i metodika geografije
Hrvoje Turk: Beničanci – novo naftonosno polje
Dragutin Mirković: Solana Pag
Stanoje Jovanović: Sarajevsko polje s osvrtom na Ilidžu i Vrelo Bosne
Mihajlo Zorić: Neki demografski podaci o naseljima u Crnoj Gori
Mihajlo Zorić: Šavnik (Funkcije, perspektive i okolica)
Milutin Petrović: Neke karakteristike krških površi u srednjem toku rijeke Vrbasa
Radovan Pavić: Geostrateški aspekti pitanja lokacije nuklearne centrale u Krškom
Čazim Leši: Voskopoje-a a ne Moskopolje
Miloš Bjelovitić: Svjetska proizvodnja čelika u 1971. godini
Jovan S. Trifunoski: Šopska oblast SR Makedonije
Stevan M. Stanković: Jezera Burme
S. Jovičić: Saudijska Arabija dobiva sve veću važnost zbog proizvodnje nafte
Dragutin Mirković: Rotterdam i Antwerpen, najveće evropske luke
Mihajlo Zorić: Deset ekonomski najjačih zemalja svijeta i njihovih deset poduzeća i banaka
Alfonso Cvitanović: Izbor međunarodnih zemljopisnih naziva (Međunarodna toponomastika)

1971 (17/1-2)

Nikola Stražičić: Rijeka – razvoj i suvremeno značenje
Pavao Kurtek: Varaždin – grad na sjeverozapadnim vratima Hrvatske
Hrvoje Turk: Nafta u Africi
Otokar Lahman: Nizozemske osobitosti
Nikola Stražičić: Marseille – najveća luka Francuske i Mediterana
Nikola Stražičić: Svjetska trgovačka mornarica u 1970. godini
Jovan F. Trifunoski: Postojbina Cincara
Mihajlo Zorić: Antropogeografska transformacija Drobnjaka nošena istorijskim tokovima
Mirko Brazda: Neka zapažanja o pitanjima u testovima iz geografije
Ivan Malkoč: Nešto o primjeni načela korelacije u ekonomskoj geografiji

(17/3-4)

Walter Manshard: Položaj geografije u međunarodnoj znanstvenoj organizaciji Uneska. Bilješke jednog geografa pri Unesku
Josip Roglić: Dva prekretnička pothvata (Tunel kroz Učku i autocesta Zagreb-Split)
Mladen Friganović: Stanovništvo Kine. Kretanje, razmještaj, sastav i problemi
Mirko Brazda: Broj i razmještaj stanovništva Istre u poslijeratnom razdoblju. Prilog poznavanju demografskih obilježja Istre
Radovan Pavić: Perspektivne mogućnosti Siska kao prometnog čvorišta
Stevan M. Stanković: Varošica Plav
Neda Roglić: Austrijski program auto-cesta
Andrija Bognar: Stanovništvo Rumunjske
Stevan M. Stanković: Jezera Avganistana
Stevan M. Stanković: Jezero Tanganjika
Neda Roglić: Noviji razvoj trgovačke mornarice
Miloš Bjelovitić: Svjetska proizvodnja čelika u 1970. godini
Marijan Šašek: Promjene svjetske proizvodnje nafte u 1970. godini
Marijan Šašek: Libijska nafta – glavni faktor razvitka Libije
Neda Roglić: Nafta u sjevernoj Aljasci
Alfonso Cvitanović: Izbor međunarodnih zemljopisnih naziva (Međunarodna toponomastika)
Stanko Debot: Zemljopisna karta u osnovnoj školi

1970 (16/1-2)

Veljko Rogić: Značenje i razvoj naših glavnih luka
Stanko Žuljić: Zagreb – razvojni put velegrada
Rajko Boban: O razornom potresu u Bosanskoj krajini
Pavao Kurtek: Suvremene promjene u Hong Kongu
Milutin Petrović: Jajce – turističko i rekreaciono središte
Stevan M. Stanković: Prošlost i budućnost Zavojskog jezera
Dušan J. Martinović: Značenje grada Risna u prošlosti i danas
Mirko Brazda: Audiovizuelna metoda u nastavi geografije
Radovan Pavić: Još o praktičnoj primjeni grafičkih metoda

(16/3-4)

Ivo Baučić: SR Hrvatska u vanjskim migracijama radne snage
Miroslav Sić: Značenje Hrvatske u naftnom gospodarstvu Jugoslavije
Miloš Bjelovitić: Prethodni rezultati popisa stanovništva SSSR-a
Marijan Šašek: Geographical Papers br. 1 (1970.)
Marijan Šašek: Obavijesti o nekim interesantnim geografskim publikacijama
Marijan Šašek: Osnovna mreža budućih auto-putova u Hrvatskoj
Dušan J. Martinović: Ivo Vizin – prvi naš moreplovac koji je oplovio oko Zemlje
Zdravko D. Marijanac: Vodopad Plive
Mihajlo Zorić: Osporavana zemlja Makedonija
Jovan F. Trifunoski: O stanovništvu grada Drača
Miloš Bjelovitić: Svjetska proizvodnja čelika u 1969. godini
Stevan M. Stanković: Brana Bolder na reci Kolorado
Ivo Foretić: Malta – samostalna država
Stevan M Stanković: Lajden – grad u Holandiji
Marijan Šašek: Neke uvodne napomene uz prijedlog novoga nastavnog programa iz zemljopisa u osnovnoj školi

1969  (15/1-2)

Jovan F. Trifunoski: Leskovac
Dragutin Mirković: Gospodarstvo Donje Austrije
Dušan Dukić: Primena aerofotografije i kozmičke fotografije u geografskim proučavanjima
Veljko Rogić: Prof. dr. Josip Roglić  – redovni član JAZU
Marijan Šašek: Simpozij o socijalnoj geografiji u Omišu 22.-26.IX 1969.
Ivo Foretić: Turizam u Braču
Ivo Foretić: Turistički razvoj otoka Murtera
Vinko Dorčić: Ekonomske veze Senja i Baške prema starijim podacima
Zdravko D. Marijanac: Hidro-energetski potencijal sistema Vrbas – Pliva –Janj
Sulejman Smlatić: Nove savremene ceste u Bosni i Hercegovini
Sulejman Smlatić: Prvi rudnik kamene soli u Jugoslaviji
Sulejman Smlatić: Glavni jugoslavenski rudnik manganove rude u Bužimu kod Bosanske Krupe
Jovan F. Trifunoski: Turci u selima Kočanske kotline
Neda Roglić: Ingolstadt – rafinerijski gigant
Nikola Ivanović: Niuzaljsko (Nežidersko) jezero u Austriji
Nikola Ivanović: O imenu Nežiderskog jezera
Stevan M. Stanković: Jezera Kavkaza
Neda Roglić: Neke značajke japanske industrije
Miloš Bjelovitić: Svjetska proizvodnja čelika u 1968. g.
A. B. Miler: Izvod statističkih podataka zemalja OECD
Miodrag Milošević: Karta u nastavi geografije
Radovan Pavić: Nekoliko primjera primjene direktne grafičke metode

1968 (14/1-2)

Mladen Friganović: Neke populacijsko-geografske karakteristike i problemi Bliskog istoka
Radovan Pavić: Neki aspekti suvremenih izraelsko-arapskih odnosa
Ivan Blažević: Turizam Istre
Tomislav Šegota: Navodnjavane površine u svijetu
Nikola Stražičić: Nafta u svijetu
Miloš Bjelovitić: Proizvodnja cementa u svijetu u 1966. godini
Ivo Foretić: Liechtenstein (Lihtenštajn)
Neda Roglić: Kanada. Uz stogodišnjicu zemlje »na kraju«
Neda Roglić: Razvoj meksičke ekonomije
Neda Roglić: Augostura most na rijeci Orinoco
Radovan Pavić: Hidroenergetski sistem »Senj«
Hrvoje Turk: Naš svjetski putnik i istraživač Dragutin Lerman
Sulejman Smlatić: Uz pedesetogodišnjicu rudnika Ljubija
Jovan F. Trifunoski: Moskopolje
Jovan V. Ćirić: O turizmu u udžbenicima i nastavi geografije Jugoslavije

14(3-4)

Mladen Friganović: Populacijsko-geografske karakteristike i problemi jugoistočne Azije
Pavao Kurtek: Jugoistočna Azija. Osnovna ekonomsko-geografska obilježja i problemi
Radovan Pavić: Razvoj funkcija i suvremene karakteristike Bukurešta
Jovan B. Dinić: Zaječar
Aleksandar D. Žikić: Kladovo
Velimir J. Kostovski: HE »Tikveš«
Jovan F. Trifunoski: Cincari ili Vlasi u selima Bitolsko-prilepske kotline
Milutin Petrović: Neka obeležja sliva reke Janj
Pavao Kurtek: Privredni razvoj u kapitalističkim i socijalističkim zemljama. Neka osnovna obilježja
Marijan Šašek: Commonwealth danas – povodom godišnjeg sastanka šefova Commonwealtha 9-14. I. 1969. u Londonu
Miloš Bjelovitić: Proizvodnja cementa u 1967. godini
Miloš Bjelovitić: Svjetska proizvodnja čelika u 1967. godini
Nikola Ivanović: Pandrof
Mirko Brazda: Televizijske emisije u nastavi geografije

1967 (13/1-2)

Josip Roglić: Turističko valoriziranje i diferenciranje Evrope
Mladen Friganović: Novije tendencije kretanja stanovništva i radne snage u Evropi
Jovan F. Trifunoski: Ohrid i njegov turistički značaj
Radovan Pavić: Hidrocentrala »Bajina Bašta«
Stevan M. Stanković: Bugarska crnomorska letovališta
Neda Roglić: Uspjeh talijanske metalurgije
Neda Roglić: Borba za vodu Jordana
Neda Roglić: Svjetska tonaža brodova i osobine svjetskog pomorskog prometa
Miloš Bjelovitić: Svjetska proizvodnja čelika u 1965. godini
Miloš Bjelovitić: Proizvodnja cementa u svijetu u 1965. godini
Tomislav Šegota: Unutrašnja plovidba u SR Njemačkoj
Neda Roglić: Razvoj Sueskog kanala
Neda Roglić:Automobilski tunel kroz Hindukuš
Neda Roglić: Elektrana na Volti
Tonko Žabica: Međunarodna godina turizma
Josip Roglić: Svjetski avionski promet
Bogić Knežević: Naučnoistraživački instituti društvenih nauka i njihov odnos prema Cvijićevom djelu

(13/3-4)

Jovan Ćirić: Morava i Đerdapski hidroenergetski sistem
Tomislav Šegota: Neke nove tendencije razvoja Italije
Nikola Stražičić: Razvoj trgovačke flote u svijetu
Rajko Boban: Zapažanja s puta Sofija – Rilski manastir
Ivo Foretić: Eskimi danas
Degl’Ivellio Ante: Gvajana – nezavisna država
Nikola Stražičić: Brodogradnja u svijetu
Miroslav Sić: Automobilska industrija Zapadne Njemačke
Miloš Bjelovitić: Svjetska proizvodnja čelika u 1966. godini
Neda Roglić: Borba za položaj u svjetskom gospodarskom životu
Neda Roglić: Moderniziranje ceste preko Sv. Gotharda (2108 m)
Neda Roglić: Sestriere – novi alpski centar zimskog sporta
Hrvoje Turk: Mijenja se pejzaž Krima
Neda Roglić: Razvoj Japana
Josip Roglić: Posljedice eugeničkih mjera u Japanu
Miroslav Kuzle: Porijeklo Talijana i njihovih naselja u zapadnoj Slavoniji
Jovan Đ. Marković: Saobraćajne funkcije naših planinskih prijevoja
Degl’Ivellio Ante: Promet turista na području komune Dubrovnik nekad i danas
Milenko Pasinović: Položaj i tip naselja na obali Kotorskog zaliva
Jovan Trifunoski: Pirinčana polja u okolini Titovog Velesa
Ivan Gams: Koliko je Jugoslavija balkanska zemlja

1966 (12/1-2)

Dušan Dukić: Đerdapska klisura i hidrocentrala Đerdap
Pavao Kurtek: Vanjska trgovina Jugoslavije i svjetska trgovina
Radovan Pavić: Novije geografske transformacije Istočne Makedonije
Tomislav Rakičević: Vlasinsko jezero
Radovan Pavić: Razvoj i funkcije komune Pljevlje
Jovan F. Trifunoski: O postanku i starosti sela SR Makedonije
Jovan F. Trifunoski: Industrijski preporod SR Makedonije
Nikola Ivanović: Jugovinil – glavni proizvodi
Jovan F. Trifunoski: Periodi u razvitku stočarstva Makedonije
Stevan Stanković: Nova ostrva u Atlantskom okeanu
Ante Degl’Ivellio: Zašto je Antarktik aseizmičan
Tomislav Šegota: Taškent
Tomislav Šegota: Padska nizina – najvažniji dio Italije
Marijan Šašek: Geografske radne bilježnice – novo nastavno sredstvo u osnovnoj školi

(12/3-4)

Josip Riđanović: Istanbul – najkontrastniji i najdinamičniji dio Turske
Radovan Pavić: Karakteristike geografskog položaja i gospodarskih funkcija Sofije
Bojko A. Bojović: Prokletije – regionalno-geografska proučavanja
Aleksandar D. Žikić: Zaječar
Milenko Pasinović: Perast – funkcionalni razvoj
Tonko Žabica: Turizam otoka Mljeta
Rajko Boban: Hidroenergetski sistem Vrbasa i Plive
Stevan M. Stanković: Borsko jezero
Andrija Bognar: Poplava rijeke Drave i Dunava u Baranji 1965. godine
Dušanka Čanković: Kanal Dunav – Tisa –Dunav i unapređenje vojvođanske poljoprivrede
Jovan F. Trifunoski: Mahale gradskih naselja SR Makedonije
Jovan F. Trifunoski: O stanovništvu u selima Bitoljsko-prilepske kotline
Ivan Crkvenčić: Luka Regensburg
Neda Roglić: Novi turistički centar u Švicarskoj
Hrvoje Turk: Nova željeznička pruga u Sibiru
Hrvoje Turk: Značaj i rezerve plina u SSSR-u
Neda Roglić: Nawapa projekt
Neda Roglić: Jačanje avionskih sjeveroatlanskih i pacifičkih linija
Neda Roglić: Ceste u Brazilu
Marijan Šašek: Najveće američke i svjetske kapitalističke kompanije u 1965. godini
Marijan Šašek: Dvije nove afričke države
Zlatko Pepeonik: Nove cestovne i željezničke veze između Danske i Zapadne Njemačke preko Baltika
Radovan Pavić: Politička geografija i geopolitika  – razvoj i suvremeno značenje

1965 (11/1-2)

Mladen Friganović: Neke geografsko-socijalne karakteristike i problemi Latinske Amerike
Jovan F. Trifunoski: Titov Veles (Geografske odlike i značaj)
Čazim Leši: Obilić (Rudarsko industrijsko naselje na Kosovu)
Drago Meze: Pristanište u Kopru
Milan Vresk: Mezopotamija (Borba za vodu i agrarne površine)
Stojan Jovičić: Naselja na vodi, drveću i u stenama
Stojan Jovičić: Totemi
Ante Degl’Ivellio: Zambija – tridesetpeta nezavisna država Afrike
Stojan Jovičić: Opasne lepote Arktičkog okeana
Ante Degl’Ivellio: Malta – nova nezavisna država
Ante Degl’Ivellio: Japan – zemlja novog »ekonomskog čuda«
Jovan F. Trifunoski: Geografske ustanove u Čehoslovačkoj
Neda Roglić: Ribolov u sjeverozapadnom Atlanskom oceanu
Jovan Ćirić: Sedmi kongres geografa Jugoslavije i geografska nastava

(11/3-4)

Josip Roglić: Geografski aspekt prometa
Tonko Žabica: Turistički razvoj Dubrovnika
Otokar Lahman: Južna Amerika i naši iseljenici
Dragoljub Milanović: Kraljevo
Radovan Pavić: Indijsko-pakistanski odnosi i problemi vode
Ante Degl’Ivellio: Novije promjene u razmještaju kemijske industrije Italije
Milan Vresk: Nova gradska naselja Velike Britanije
Miloš Bjelovitić: Svjetska proizvodnja čelika u 1964. godini
Velimir J. Kostovski: Hidro-energetski sistem »Crni Drim«
Ljubica Vasiljevska: Industrija u Gostivaru
Jovan F. Trifunoski: Razvojne faze varošice Kičeva
Radovan Pavić: Suvremene ekonomsko-geografske transformacije Pribojskog prostora
Sulejman Smlatić: Hidroenergetski potencijal sliva Una – Sana
Mirko Brazda: Jedan oblika rada osnovne škole u geografskoj grupi

1964 (10/1-2)

Mladen Friganović: Tendencije suvremenog razvitka stanovništva
Živadin Jovičić: Turizam i komuna
Jovan F. Trifunoski: Štip – glavno središte Istočne Makedonije
Radovan Pavić: Novije karakteristike i razvoj SEV-a
Zlatko Pepeonik: Mikronezija
Josip Roglić: Porijeklo inozemnih turista u SRH u 1963.
Josip Roglić: Prihodi od inozemnog turizma u glavnim evropskim zemljama (1962)
Tonko Žabica: Razvoj turizma u Španjolskoj
Neda Roglić: Petra – zamrli grad Južnog Jordana
Neda Roglić: Katastrofa i potapanje istočno-frizijske obale u veljači 1962. godine
Neda Roglić: Nizozemska agrarna umješnost i njeno korištenje
Neda Roglić: Poljoprivreda Mehika
Neda Roglić: Legenda o Argonautima i istarski kraj
Bojko Bojović: Privredno-geografski značaj pruge Metohija-Prizren
Tonko Žabica: Avionski saobraćaj i njegova uloga u dubrovačkom turizmu
Jurij Kunaver: Visokoplaninski krš u Sloveniji
Mirko Brazda: Tri mjeseca »Pred kartom svijeta«
Ante Degl’Ivellio: Nikolaj Nikolajević Baranski

(10/3)

Josip Roglić: Moskva – ostvarenje nacionalnog mita
Dušan J. Martinović: Sveti Stefan
Jovan F. Trifunoski: Nova prigradska naselja u Skoplju
P. Radusinović: Turističke predispozicije Ulcinja
Josip Roglić: Mreža suvremenih cesta u Jugoslaviji (stanje u 1963)
Vinko Dorčić: Plaža u Baški na Krku
Otokar Lahman: Duž rijeke Temze
Neda Roglić: Prijevoz putnika preko sjevernog Atlantika
Branko Pleše: Uređenje donjeg toka Mekonga
Neda Roglić: Naftovod Marseille – Rajna
Ante Degl’Ivellio: Anastas Beškov
Neda Roglić: Ceste – faktori brazilskog preporoda
Josip Roglić: Most – tunel na ulazu Chesapeake zaljeva (USA)
Josip Roglić: Robni promet u glavnim evropskim lukama (1962)
Neda Roglić: Otvorenje cestovnog tunela ispod Sv. Bernarda i automobilski prevrat
Neda Roglić: Gradnja autoputova u Švicarskoj
Jovan Ilić: Najveće industriske kompanije u kapitalističkim zemljama
Jovan Ilić: Strani kapital i Kongo (Leopoldvil)
Jovan Ilić: Tablica za pretvaranje procenata u lučke stepene i njena primena u ekonomskoj geografiji
Sulejman Smlatić: Prikupljanje ruda i minerala za geografsku zbirku učila
Jovan Đuričić: Osnovne sirovine Francuske (skica za obradu u školi)

(10/4)

Pavao Kurtek: Deset godina Geografskog horizonta
Veljko Rogić: Regionalni problemi političko-geografske strukture Latinske Amerike
Josip Riđanović: Stvarna naseljenost Južne Amerike (prema podacima iz 1962. godine)
A. V. Korobov: Geografija i privreda
Tonko Žabica: Međunarodni turistički promet u Evropi
Neda Roglić: Diskusija o kanalima kroz Evropu
Neda Roglić: Promet luke Marseille
Branko Pleše: Porast stanovništva Australije
Jovan F. Trifunoski: O posleratnom naseljavanju stanovništva u severnim i zapadnim češkim oblastima
Jovan F. Trifunoski: Privredni razvoj Slovačke
Nikola Ivanović: Gradišćanski Hrvati i turizam u Austriji
Miloš Bjelovitić: Svjetska proizvodnja čelika u 1963. godini
Neda Roglić: Novi automobilski most preko zaliva Forth u Škotskoj
Neda Roglić: 50 godišnjica Panamskog kanala
Nikola Ivanović: Split kao turističko središte
Jovan F. Trifunoski: O Šiptarima u SR Makedoniji
Jovan F. Trifunoski: Rudarsko naselje Probištip
Mirko Brazda: Radio emisije u nastavi geografije uz jedan primjer iz prakse

1963 (9/1-2)

Živadin Jovičić: Hvar – jugoslavensko zimovalište
Radovan Pavić: Vanjska trgovina Jugoslavije 1961. godine
Jovan F. Trifunoski: Bitola – geografske odlike i značaj
Petrica Novosel: Jamaica i boksit
Nikola Stražičić: Kuvait – patuljak i gigant istovremeno
Smilja Rakičević: Asam i Kašmir – zemlje o kojima se govori
Neda Roglić: Izmjena odnosa Kara-Bogaz gola i Kaspijskog jezera
Neda Roglić: Cestovni tunel ispod Sv. Bernarda
Zlatko Pepeonik: Grenland
B. J. Kostovski: Kraljevina Nepal
Neda Roglić: Kanalizacija Mosele
Stojan Jovičić: Borneo i Malezijska federacija
Stojan Jovičić: Malta
Nada Cukor-Laptoš: Naselja Jugoslavije s više od 10 000 stanovnika
Vinko Dorčić: Vojnić kao primjer obnovljenog naselja
Klement Derado: Terenska nastava

(9/3)

Pavao Kurtek: Budimpešta – neke geografske karakteristike
Zlatko Pepeonik: Kenija
Smilja Rakičević: Neke ekonomsko-geografske osobenosti Libije
Stojan Jovičić: Tanganjika, osnovni podaci
Blažo Dubljević: Lenjingrad – grad heroj
Blažo Dubljević: Sovjetske željeznice
Blažo Dubljević: Mlaznjakom »Tu-104« od Kijeva do Lenjingrada
Miloš Bjelovitić: Svjetska proizvodnja čelika 1962.
Jovan F. Trifunoski: O saobraćaju u Grdeličkoj klisuri
Tonko Žabica: Kotar Split u općim mogućnostima realizacije jugoslavenskog turističkog prometa
Vukašin Đurđević: »Dvojnost« u nastavnim sredstvima za geografiju i istoriju

 
(9/4)

Veljko Rogić: Promjene u strukturi poljske urbane mreže
Sulejman Smlatić: Rudnik i željezara »Vareš«
Radovan Pavić: Novije ekonomsko-geografske osobine Prijedorske kotline
Klement Derado: Industrija cementa Srednje Dalmacije
Jovan F. Trifunoski: Donji sliv Bregalnice – izrazita stepska oblast u Makedoniji
Zlatko Pepeonik: Ruanda i Burundi
Neda Roglić: Problem prehrane u Egiptu
Neda Roglić: Stanovništvo Italije 1961. godine
Otokar Lahman: Greenwich
Josip Roglić: Popis stanovništva SAD 1960. godine
Sven Kulušić: Viseći most – Verrazano Narrows
Silvio Kranjec: Brojevi u nastavi geografije
Jovan Parlić: O nekim osobenostima nastave geografije

1962 (8/1-2)

Dragoljub Milanović: Kragujevac (geografske odlike i značaj)
Pavao Kurtek: Sudan
Mladen Friganović: Suvremeni geografski problemi naših otoka
Radovan Pavić: Colombo plan
Neda Roglić: Demografski problemi Kanade
Neda Roglić: Promjene stanovništva Engleske i Walesa 1951-1961. godine
Jovan F. Trifunoski: Vranjska Banja. Antropogeografski pogled na razvitak naselja
Tomislav Rakičević: Zašto su pigmeji malog rasta
Vinko Jurin: Rad s jednim suvremenim udžbenikom geografije
Pavao Kurtek: Kako se u Sudanu izučava geografija i kako učenici znaju i uče o Jugoslaviji

(8/3)

Vladimir Blašković: Geografske oznake Crnogorskog primorja
Ćazim Leši: Priština
Klement Derado: Naše morsko ribarstvo u godini 1961.
M. Kostić: Banja Slankamen
Jovan F. Trifunoski: Cincarski stočari na Osogovu
Jovan F. Trifunoski: Skopska železara
Neda Roglić: Tokio – suvremeni Babilon
Neda Roglić: Riža na melioracionim dijelovima Camargue
Branko Pleše: Stanovništvo Izraela
Pavao Kurtek: Značenje pomoćne literature u geografskoj nastavi
(8/4)

Mladen Friganović: Značajnije vanjske migracije poslije drugoga svjetskog rata
Jovan V. Ćirić: Niš
Neda Roglić: Porast i izmjena japanskih gradova
Pavle Radusinović: Ribolov na Skadarskom jezeru
Radovan Pavić: Riječni saobraćaj u Jugoslaviji
Neda Roglić: La Chaux – de- Fonds
Neda Roglić: Nafta u Sahari
Jovan F. Trifunoski: Nova rudna oblast u Makedoniji
Neda Roglić: Širenje luke Roterdam
M. Bjelovitić: Svjetska proizvodnja čelika 1961.
Jovan F. Trifunoski: O ranijem rudarskom centru Grdeličke klisure
Katica Zlata Brusić: Slobodna geografska aktivnost u gimnaziji

1961 (7/1-2)

Veljko Rogić: Dr. Ivo Rubić (1897-1961)
Ivo Rubić: Zadar – Split – Dubrovnik
Mladen Friganović: Naseljenost i problemi gradskih aglomeracija NR Kine
Radovan Pavić: Svjetsko tržište pšenice
Neda Roglić: Indijsko-kineski granični spor
Neda Roglić: Izgradnja nove »Evropske luke«
Neda Roglić: Uspjesi i tendence gospodarstva Norveške
Pavao Kurtek: Razvitak velikih gradova u USA
Neda Roglić: Nafta i plin u Zapadnoj Njemačkoj
Jovan F. Trifunoski: Današnji cincarski stočari na Pljačkovici
Svetozar V. Raičević: Gusar-katun u istočnoj Sinjajevini
Jovanka Đuričić: Färöeri – ovčji otoci
Jovan Ilić: Neke karakteristike stanovništva arapskih zemalja
Vicko Dulčić: Grupa geografa u osnovnoj školi
Milan Bobić: Priprema za predavanje u II. razredu gimnazije

(7/3)

Vladimir Đurić, Jovan Ilić: Političko-geografski preobražaj sveta
Sulejman Bakaršić: Sarajevo
Veljko Rogić: Francusko stanovništvo Alžira
Veljko Rogić: Mauritanija
Radovan Pavić: »SUEP« – Savjet za uzajamnu ekonomsku pomoć
Miloš Bjelovitić: Decenij u svjetskoj proizvodnji čelika
Josip Kovačević: Koje područje našeg litorala pripada Mediteranu
Branko Pleše: Bibliografija članaka o nastavi geografije
Pavao Kurtek: Radioemisije u geografskoj nastavi
(7/4)

Ljubica Vranešević: Novi Sad
Bajo Krivokapić: Foča. Osobine položaja, funkcije i razvitak
Radovan Pavić: Nezavisnost Tanganjike
Miloš Bjelovitić: Svjetska proizvodnja čelika
Branko Pleše: Kaspijsko jezero »umire«
Nikola Ivanović: Koliko ima Gradišćanskih Hrvata?
Velimir J. Kostovski: Poljoprivredno dobro »Pelagonija«
Jovan F. Trifunoski: O srednjovjekovnim vlaškim katunima u našoj zemlji
Pavao Kurtek o: Radovan Pavić: Jedna primjena grafičke metode (na primjeru NR Slovenije)
Branko Pleše: Bibliografija članaka i knjiga o nastavi i metodici geografije izašlih na području FNR Jugoslavije od 1945-1960.
1960 (6/1-2)

Mladen Friganović: Naš Jadran, svjetionici i ljudi na njima
Miloš Bjelovitić: Zenica
Stojan Jovičić: Rezultati ispitivanja u Međunarodnoj geofizičkoj godini
Mladen Friganović: Neki naučni rezultati sovjetske oceansko-antarktičke ekspedicije 1956-1958.
Radovan Pavić: Proglašenje nezavisnosti Kameruna
Neda Roglić: Povećanje stanovništva Svijeta
Nikola Stražičić: Nafta u Svijetu 1959. god.
Mladen Friganović: Navajosi napuštaju tradiciju
Mladen Friganović: Prodor Izraela u pustinju Negev
Nikola Stražičić: Hidroenergetski sistem »Gojak«
Nikola Stražičić: Promet Riječke luke u 1959. godini
Jovan F. Trifunoski: O posleratnom naseljavanju stanovništva u središnom delu Srema
Pavao Kurtek: O kauzalnosti i razvojnom putu u geografskoj nastavi
Zvonko Panežić: Metoda demonstracije – oblik »uočljivosti«

(6/3)

Josip Roglić: Kalifornija zemlja brzog preobražaja
Ivan Crkvenčić: Tipovi seoskih pejzaža
Jovan F. Trifunoski: Solun
Bojko A. Bojović: Jugoslavenska slobodna zona u Solunu
Jovan B. Petrović: Pećska banja (Ilidža kod Peći)
Sofija Smuđ: Jesenička železara nekad i danas
Sulejman Smlatić: Rudnik Ljubija
Neda Roglić: Nafta u životu jugozapadne Azije 1958. godine
Nikola Stražičić: Kielski kanal
Neda Roglić: Najmlađa savezna država USA
Mladen Friganović: Porast opće naseljenosti i udjela gradskog stanovništva u SSSR-u
Radovan Pavić: Ekskurzija Zagreb-Kumrovec
Blažo Dubljević: Neka iskustva u radu »Mladih geografa« u Vogošći (Sarajevo)

(6/4)

Nezavisne i zavisne zemlje Afrike – stanje 1.XII 1960.
Ivan Crkvenčić: Federacija Nigerija
Radovan Pavić: Istočna Srbija – neke geografske osobine
Ivan Crkvenčić: Rudno bogatstvo Zapadne Afrike
Branko Pleše: Nezavisni Togo
Ivan Crkvenčić: Kretanje radne snage Centralno-Afričke Federacije
Branko Pleše: Gospodarski problemi Ceylona
Pavao Kurtek: Brasilia – nova metropola
Dušan Dukić: Zanimljiva značenja pojedinih geografskih naziva
Branka Bauer: Indonezija (Grupni rad)

1959 (5/1-2)

Vladimir Blašković: Gorski Kotar
Radovan Pavić: Kosmet
Darko Radinja: CECA – Evropska zajednica ugljena i čelika
Ivan Crkvenčić: Da li će Sahara postati zbog nafte drugi Bliski Istok?
Ivan Crkvenčić: Poslijeratno iseljavanje u Australiju
Vladimir Blašković: 50-godišnjica otkrića Sjevernog pola
Ivan Crkvenčić: Chandigarh – novi grad Indije
Neda Roglić: Demografske mjere u Kini
Radovan Pavić: Dominion Singapore (Singapur) – »Istočni Gibraltar«
Mladen Friganović: Zračni promet u Sovjetskom Savezu
Radovan Pavić: Ekonomski problemi Izraela
Nikola Stražičić: Svjetska produkcija nafte u prvom polugodištu 1958. g.
Nikola Stražičić: Svjetska trgovačka flota
Nikola Stražičić: Svjetska tankerska flota
Andro Jutronić: Novi akumulacioni bazen »Peruča«
Velimir Dorofejev: Ekskurzije i terenska nastava

(5/3)

Veljko Rogić: Beograd – položaj, funkcije i razvoj
Jovan F. Trifunoski: Cincarska naselja u Makedoniji
Ivan Crkvenčić: Sueski kanal u brojkama
Višnja Kovačević: Plan velika Volga
Jovan Ilić: Proizvodnja veštačkih vlakana u svetu
Branko Pleše: Industrijski razvoj Indije
Branko Pleše: Ekonomsko značenje Sv. Gottharda
Višnja Kovačević: Kanal Sv Lovrenca
Vinko Dorčić: Prometne prilike Baške na Krku
Velimir J. Kostovski: Neki problemi u nastavi geografije u školama Makedonije

(5/4)

Svetozar Ilešić: Ljubljana
Tomislav L. Rakičević: Mavrovsko jezero
Branko Pleše: Japan – problem prenapučenosti
Mihajlo Kostić: Korint – primorski grad Jonskog i Egejskog mora
Miloš Bjelovitić: Geografski raspored i razvoj proizvodnje čelika u svijetu
Branko Pleše: Obavještajni promet u SAD
Željko Kumar: Izgradnja novog pristaništa u Kopru
M. H. Čučkov: Novi pokušaji sistematizacije geografskih disciplina
Jovan Ćirić: Prilog poznavanju stanja zavičajne geografije kod nas – rezultati jedne ankete
Marijan Šašek: Terenski izlazak  nastavnika geografije iz Zagreba na naftonosna polja

1958 (4/1-2)

Dušanka Defar: Šaleška dolina, preobražaj pejsaža našim ekonomskim ostvarenjima
Ivan Crkvenčić: London
Miloš Bjelovitić: Promjene pejsaža u dolini Bosne
Radovan Pavić: Nezavisna Malaja
Neda Roglić: Sueski kanal i dovoz nafte u Evropu
Neda Roglić: Problem energije u svijetu
Jovan F. Trifunoski: Srbijanski kolonisti u jugozapadnoj Bačkoj
Neda Roglić: Neki podaci o Novom Zelandu
M. Jokanović: Neke pojedinosti o naseljenosti i naseljima u NR B i H
Stanko Žuljić: Gospodarski razvoj Venezuele
Tomislav Šegota: Pomorska privreda Poljske
Tomislav Šegota: Brodogradnja u Demokratskoj Republici Njemačkoj
Tomislav Šegota: Izgradnja kanala Dunav – Tisa – Dunav
Stanko Žuljić: Avionski promet u afričkim kolonijama
Stanko Žuljić: Automatske meteorološke stanice
Radovan Pavić: Pojava novih arapskih država
S. Dodić: Geografska opažanja u okolici Samobora

(4/3)

Ivan Gams: Geografske osobine predjela kojim prolazi autoput Zagreb – Ljubljana
Veljko Rogić: Rajna
Darko Radinja: Panamski kanal u godini 1956.
Veljko Rogić: Razvoj stanovništva Alžira i odnos prema Francuskoj
Stabko Žuljić: Najmanji slavenski narod – Lužički Srbi
Neda Roglić: Rudarski gradovi Labradora
Tomislav Šegota: Jugoslavenska proizvodnja olova i cinka
Jovan F. Trifunovski: O turskim selima u Bitoljsko – Prilepskoj kotlini
Ratimir Gašparović: Kako možemo odrediti broj sati i minuta potrebnih da stignemo na neku planinu
Darko Radinja: Neke nove pobude za nastavu geografije u višoj gimnaziji

(4/4)
Atanasije Urošević: Skopje
Jovan B. Petrović: Dolina Sutjeske
Nikola Stražičić: Riječka luka – porast važnosti
Mladen Friganović: Podvig »Nautilusa«
Radovan Pavić: Nove političke promjene u Africi
Mladen Friganović: Svjetski avionski putnički promet u 1957. godini
Miloš Bjelovitić: Mijenja se geografski razmještaj proizvodnje u SSSR – u
Mih M. Kostić: Lužnica
Atanasije Urošević: Internacionalna geografska nedelja 1958.
Zvonimir Priselac: Geografski kabinet

1957 (3/1-2)

Borivoje Ž. Milojević: O nastavi geografije na francuskim univerzitetima
Bjelovitić Miloš: Mediteranska Hercegovina
Veljko Rogić: Suvremene promjene pejzaža centralne delte Nigera
Lajoš Kovač: Prirodno geografska razdioba Mađarske
Radovan Pavić: Ghana – nova država Commonwealth-a
Stanko Žuljić: Tendencije decentralizacije zapadno-njemačke industrije
Branko Pleše: Poslijeratni gospodarski položaj Nizozemske
Veljko Rogić: Labrador – danas
Stanko Žuljić: Stagnacija gradova Istočne Njemačke
Nikola Ivanović: Rudno blago doline Cetine
Stanko Žuljić: Obnova poljskih gradova
Tomislav Šegota: Automobilizam u SAD i u svijetu
Jovan F. Trifunoski: O cincarskim selima na Peristeru
Jovan F. Trifunoski: Posleratno naseljavanje Makedonaca u Vojvodini
Tomislav Šegota: Svjetska proizvodnja ugljena 1956. g.
Tomislav Šegota: Željezna ruda u svjetskom pomorstvu
Tomislav Šegota: Svjetska brodogradnja 1956. g.
Tomislav Šegota: Svjetska proizvodnja čelika 1956. g.
Tomislav Šegota: Sovjetska proizvodnja nafte
Stanko Žuljić: Struktura stanovništva SSSR-a

(3/3-4)

Borivoje Ž. Milojević: Glavni poprečni i uzdužni putevi u Jugoslaviji
Tomislav Šegota: Naša brodogradnja
Mladen Friganović: Polarni predjeli u Međunarodnoj geofizičkoj godini
Stanko Žuljić: Rudna bogatstva Sahare
Klement Derado: Kroz Burgundiju
N.R.F.: Vorkuta – veliki grad u tundri
Ivan Crkvenčić: Hrvatska emigracija u Novi Zeland
Tomislav Šegota: Problemi Maroka
N.R.F.: Jedno objašnjenje odnosa Arktičke depresije i Antarktike
Jelka Jovanović: Rezultati Prvog Petogodišnjeg plana Kine
N.R.F.: Hrvatska sela u srednjoj Italiji
Vinko Dorčić: Počeci industrije  u Baški na Krku
Jovan F. Trifunoski: Dva čerkeska sela u okolini Skopja
Stanko Žuljić: Značajan porast francuske proizvodnje nafte

1956 (2/1-2)

Branislav Bukurov: Nekoliko karakterističnih geografskih oznaka Vojvodine
Tomislav Šegota: Zračni promet u Jugoslaviji
Tomislav Šegota: Kina u borbi protiv poplava
Veljko Rogić: Novi talijanski energetski izvori
Milorad Vasović: Fidji ostrva
Veljko Rogić: Led na zemlji i nivo mora
Stanko Žuljić: Tresetišta – važno ekonomsko dobro Zapadne Njemačke
Veljko Rogić: Irska – zemlja najveće emigracije
Stanko Žuljić: Mjere za decentralizaciju industrije u Čileu
Stanko Žuljić: Stvaranje glavnog grada Australije u završnoj fazi
Veljko Rogić: Promjene gustoće stanovništva Kine
Stanko Žuljić: Nove perspektive veza Danska-Švedska
Stanko Žuljić: Širenje pustinjskih zona – problem Južnoafričke Unije
Veljko Rogić: Naseobeni kapacitet Etiopske visoravni
Stanko Žuljić: Decentralizacija industrije u U.S.A.
Tomislav Šegota: Zanatstvo u Evropi
Tomislav Šegota: Prehrana u svijetu
Tomislav Šegota: Sueski kanal u 1955. godini
Jovan F. Trifunoski: Pošumljavanje erozivnih površina Vranjske kotline
Jovan F. Trifunoski: Nova industrija u Bitolju
Veljko Rogić: Porast prometa jugoslavenskih morskih luka
Veljko Rogić: Proizvodnja i potrošnja električne energije u Jugoslaviji 1955. godine

(2/3-4)

Josip Roglić: O strukturi i općoj cirkulaciji atmosfere
Stanko Žuljić: Zagreb
Josip Riđanović: Boksitna nalazišta i aluminijska industrija
Veljko Rogić: Njemačka  u svjetskoj trgovini
Mladen Friganović: Borba za Zapadni Irijan
Josip Roglić: Ekonomski razvoj Indonezije
Josip Roglić: Stanovništvo Novog Zelanda
Tomislav Šegota: Sudan
Stanko Žuljić: Industrijalizacija Afganistana
Josip Roglić: Svjetska produkcija i trgovina kukuruza
Tomislav Šegota: Razvoj svjetske mornarice
Mladen Friganović: Novi rekord u svjetskoj proizvodnji nafte
Tomislav Šegota: Evropska proizvodnja ugljena 1955. godine
Tomislav Šegota: Evropska proizvodnja čelika u 1955. godini
Tomislav Šegota: Venezuela i nafta
Mladen Friganović: Transkanadska autocesta
Vladimir Blašković: Melioracija Pelagonije
Jovan F. Trifunoski: Nova rudna nalazišta u Makedoniji
Jovan F. Trifunoski: Industrija u Štipu
Jovan F. Trifunoski: Traktori i stočni fond u svetu
Tomislav Šegota: Suez i svjetski pomorski promet

1955 (1/1-2)
Josip Roglić: Geografija i geografi u suvremenom odgoju
Veljko Rogić: Naše morske luke
Josip Riđanović: Arktik
Mladen Friganović: Kome pripada Antarktika?
Josip Roglić: Sastav visokih dijelova atmosfere
Josip Roglić: Spuštanje razine Kaspijskog jezera
Josip Roglić: Alcan cesta
Stanko Žuljić: Industrija Japana
Mladen Friganović: Izgradnja cestovnog tunela kroz Mont Blanc
Veljko Rogić: Preobražaj Južne Ukrajine i Krima
Josip Roglić: Produkcija, rezerve i značenje nafte u svijetu
Veljko Rogić: Rumunjska nafta
Miloš Bjelovitić: Proizvodnja kamenog ugljena, željezne rude, sirovog željeza i čelika u svijetu 1954. godine
Stanko Žuljić: Već jedan decenij traju kretanja njemačkog stanovništva
Veljko Rogić: Migracije židovskog stanovništva
Veljko Rogić: Stanovništvo SSSR-a
Veljko Rogić: Rezultati prvog sistematskog popisa kineskog stanovništva
Veljko Rogić: Useljavanje stanovništva u SAD i Kanadu
Veljko Rogić: Stanovništvo Istočne Njemačke
Veljko Rogić: Stanovništvo Francuske

(1/3-4)

Hrvoje Požar: Električna energija u Jugoslaviji
Jovan Marković: Neki oblici kraških terena istočne Srbije
Jovan Trifunoski: Prilep
Josip Roglić: Katastrofalna poplava u Holandiji i Engleskoj 1953.
Stanko Žuljić: Napori Belgije za očuvanje čvorišnog prometnog značaja
Pribislav Zarić: Danska privreda
Željko Kumar: Island
Mladen Friganović: Pathanistan – uzrok Afganistansko-pakistanskog spora
Mladen Friganović: Današnja Indonezija
Miloš Bjelovitić: Neki rezultati preobražaja kineske ekonomije
Josip Roglić: Osiguranje sjeveroatlantskog avionskog puta
Josip Roglić: Ekonomske veze USA i Latinske Amerike
Tomislav Šegota: Izgradnja kanala St. Lawrence
Tomislav Šegota: Porast stanovništva SAD
Vladimir Blašković: Vulkan Parikutin
Veljko Rogić: Iskorištavanje vode rijeke Nila
Vladimir Blašković: Porječje Save izvan Jugoslavije
Josip Roglić: Svjetsko tržište šećera
Josip Roglić: Tendencije na svjetskom tržištu pšenice
Josip Roglić: Potrošnja i cijena duhana
Josip Roglić: Međunarodna trgovina agrarnih proizvoda SAD
Josip Roglić: Grafički prikaz svjetske trgovine nafte
Josip Roglić: Potrošnja alkohola u svijetu
Josip Roglić: Promet kroz Sueski kanal
Jovan Trifunoski: Kultura opiumskog maka u Jugoslaviji
Veljko Rogić: Porast prometne važnosti Riječke luke