Alpe

14. siječnja 2006. |
Pogledajte sve članke na karti

Alpe su najviši planinski lanac Europe (4808 m, Mont Blanc). Jedan dio Afričke litosferne ploče odvojio se i počeo kretati prema Euroazijskoj ploči što je uzrokovalo izdizanje niza planinskih lanaca u današnjoj Europi: Betijskih Kordiljera, Pirineja, Apenina, Alpa, Karpata, Dinarida, Balkana, Helenida, Taurida. To izdizanje događa se kroz čitav kenozoik (od prije 66 milijuna godina do danas). U vrijeme najintenzivnije orogeneze Alpe su se izdizale oko 5 mm godišnje. Danas se izdižu oko 0.5 mm/god. Sastoje se od triju dijelova: Sjevernih, Središnjih i Južnih Alpa. Sjeverne i Južne građene su od karbonatnih, a Središnje od vulkanskih i metamorfnih stijena. Alpe djeluju kao velika klimatogeografska barijera snažno utječući na klimu velikog dijela Europe. Nekada su bile i velika prometna prepreka. Danas to, zahvaljujući tehničkim dostignućima i sposobnosti društava koja su se na njima razvila, više nisu.

Snimili: Oliver Kvasina i Marijan Biruš, 14.1.2006.