Asuan

22. srpnja 2005. |
Pogledajte sve članke na karti

Takozvani 1 katarakt. Nalazi se na rijeci Nil gotovo u samom gradu Asuanu. Ukupno ih ima šest na istoj rijeci, ali ostali se nalaze nizvodno.

Snimio: Franjo Siković, 22.7.2005.