Dhaka

13. listopada 2004. |
Pogledajte sve članke na karti

Dhaka – glavni grad Bangladeša, 1950. godine – jedva 400000, danas gotovo 13 000 000, a za 10 godina drugi po veličini megagrad svijeta sa 23 000 000 stanovnika. Više od 600 000 rikša čine Dhaku svjetskom prijestolnicom tog vozila, ali novi auti i ostala motorna vozila polako ih istiskuju s cesta. Je li to znak ekonomskog prosperiteta ili još jedna prijetnja već ionako dovoljno zagađenom zraku, a time i ljudima? Možda malo manje ovog prvog, a malo više ovog drugog, no to je priča «trećeg svijeta», priča u kojoj nema kompromisa. Geografski rječnik ne trpi izraze poput «šarma», ali ipak, ovaj grad ga ima. Ne na način Pariza, Praga ili Rima već na neki daleki kaotični način Azije – na šarm Dhake.

Snimio: Jeronim Cimperšak Žigrović, listopad 2004.