Grand Canyon

14. kolovoza 2009. |
Pogledajte sve članke na karti

Grand Canyon usječen je u polupustinjski ravnjak Colorado u sjeverozapadnom dijelu američke savezne države Arizone. Klisura je duga 446 kilometara, široka od 200 metara do 29 kilometara, a duboka i preko 1600 metara. Uz glavnu nalazi se i mnoštvo sporednih klisura. Usijecanje rijeke Colorado započelo je prije otprilike 6 milijuna godina,
pojačano općim izdizanjem ravnjaka. Kako se rijeka usjekla u naslage različita sastava (vapnenci, pješčenjaci i dr.), starosti preko milijardu godina, Grand Canyon predstavlja najbolji mogući poligon za geološka i paleontološka, kao i arheološka i biološka istraživanja.

Nacionalni park osnovan je 1919. godine, kada je zabilježeno nešto više od 44 000 posjetitelja; taj broj danas doseže 5 milijuna posjetitelja godišnje.

Snimila: Petra Radeljak, 14. kolovoza 2009.