Teide

31. svibnja 2009. |
Pogledajte sve članke na karti

Teide (El Teide) je aktivni vulkan, trenutno u mirovanju, na sjeverozapadnoj strani otoka Tenerife (Kanarski otoci, Španjolska). Okolicu vulkana čini Nacionalni Park Teide (Parque Nacional del Teide) s površinom 18.900 ha kojeg je UNESCO 2007. godine proglasio dijelom svjetske baštine (World Heritage Site). Na 3.718 m nadmorske visine i 7.500 m iznad dna Atlanskog oceana, Teide je najviša planina Španjolske, najviša točka Atlanskog oceana te 13. najviša planina Europske Unije (najviša koja ne pripada Alpama). Posljednja erupcija vulkana zabilježena je 1909. godine.

Snimio: Marko Horvatić, 31.5.2009