Venecija

30. ožujka 2005. |
Pogledajte sve članke na karti

Grad smješten na niskim otocima u Venecijanskoj laguni, prijestolnica je nekadašnje Mletačke republike i jedan od bisera talijanskog turizma. Presjeca ga više od 400 kanala, a jedan od njih, u kojemu vrijeme kao da stoji, prikazan je na ovoj fotografiji.

Snimila: Željka Bjelić, 30.3.2005.