Venecija

14. travnja 2007. |
Pogledajte sve članke na karti

Venecija je grad izgrađen u laguni. Točnije na njenim brojnim otocima koji su građeni od pijeska kojega su donijele tekućice s Alpa, a otoke oblikovala morska struja. Najvažniji dio grada izgrađen je na otoku koji je prepolovljen vijugavim Velikim kanalom (Canal grande). Na ovoj fotografiji, snimljenoj iz zrakoplova koji se spušta u pulsku zračnu luku, osim Canala Grande vidi se Trg Svetoga Marka s Tornjem sa satom, Duždevom palačom, Bazilikom Svetog Marka i Prokurativama. Osim glavnoga otoka, u donjem dijelu fotografije vidi se izdužena Giudecca i mali otok Svetog Jurja Velikog (San Giorgio Maggoire) sa čuvenom istoimenom bazilikom koja se prepoznaje sada gornjem lijevom dijelu otoka po tornju, a u zelenom dijelu otoka je Teatro verde (Zeleno kazalište). Na fotografiji iznad glavnoga otoka vidi se i kvadratičast otočić Svetog Mihaela (San Michele) većinu čije površine zauzima groblje i otok Murano, čuven po proizvodnji stakla. U gornjem desnom uglu fotografije još su neki otoci koji, kako se vidi, većinom nisu izgrađeni. Bijele crtice na fotografiji su brojni čamci koji plove lagunom, uglavnom u turističke svrhe.

Snimio: Marijan Biruš, 14.4.2007.