Banovina i Kordun

Tla kao čimbenik poljoprivrede u krškoj Hrvatskoj

25. svibnja 2015. |

Krš prekriva gotovo polovicu kopnene površine Hrvatske i na njemu nastaju plitka, slabo razvijena i slabo do srednje plodna tla koja su unatoč tome zbog svoje rijetke prostorne distribucije izrazito važan resurs tog prostora. O pretpostavkama za razvoj krških tala i njihovom ekološkom i agrarnom vrednovanju pišu dr. sc. Matko Bogunović i dr. sc. Aleksandra Bensa.

Pročitaj više →
Hrvatska

Voda u speleološkim objektima

3. studenoga 2005. |

U bezvodnim područjima krša voda u podzemlju predstavlja veliko bogatstvo i izvor je života; U ovom članku sagledat ćemo načine pojave vode u speleološkim objektima, temeljna obilježja geomorfološkog djelovanja vode te neke od mogućnosti korištenja vode iz speleoloških objekata.

Pročitaj više →


Gorska Hrvatska, Hrvatska, Lika

Gacko polje

23. kolovoza 2005. |

U krškim prostorima posebno su atraktivna polja – u prvom redu zbog mogućnosti razvoja poljoprivrede. Krškim poljima često teku tekućice. U Gorskoj Hrvatskoj posebno je vrednovano Gacko polje. Prostor toga polja središte je naseljenosti i gospodarske djelatnosti u Lici. Tako je bilo i u pretpovijesti, čemu svjedoče ostaci japodskih gradina na humovima koji se izdižu […]

Pročitaj više →