Banovina i Kordun, Gorska Hrvatska, Gorski kotar, Hrvatska, Hrvatski otoci, Istra, Južna Dalmacija, Južno hrvatsko primorje, Kvarner, Lika, Ogulinsko-plaščanska udolina, Sjeverna Dalmacija, Sjeverno hrvatsko primorje, Srednja Dalmacija

Tla kao čimbenik poljoprivrede u krškoj Hrvatskoj

25. svibnja 2015. |

Krš prekriva gotovo polovicu kopnene površine Hrvatske i na njemu nastaju plitka, slabo razvijena i slabo do srednje plodna tla koja su unatoč tome zbog svoje rijetke prostorne distribucije izrazito važan resurs tog prostora. O pretpostavkama za razvoj krških tala i njihovom ekološkom i agrarnom vrednovanju pišu dr. sc. Matko Bogunović i dr. sc. Aleksandra Bensa.

Pročitaj više →

Hrvatska, Istočna Hrvatska, Slavonija

Organska poljoprivreda kao mogući čimbenik očuvanja ruralnog područja Valpovštine

15. listopada 2014. |

Valpovština je nizinski i ravničarski kraj u kojem dominira pejzaž otvorenih polja i niznih naselja uz prometnice te ima dobre pedološke predispozicije za intenzivnu ratarsku i stočarsku proizvodnju na lesnoj podlozi. Kakve su mogućnosti za razvoj ekološke poljoprivrede u ovom kraju pročitajte u članku Florijana Kveteka.

Pročitaj više →
Hrvatska

10 x 10 za ruralnu Hrvatsku

9. listopada 2004. |

Nedavno osnovana Uprava za održivi razvitak seoskog prostora predstavila je novi program za razvoj ruralnog prostora; Pod tajnovitim «10 x 10» krije se paket deset osnovnih programa s mjerama od kojih se očekuje ostvarenje više važnih ciljeva, među kojima se svakako ističe onaj o izjednačavanju kvalitete života u urbanim i ruralnim područjima; Korak naprijed ili još jedna u nizu «papirnatih» mjera?

Pročitaj više →