Promet i energetika

Utjecaj klime na promet

21. veljače 2008. |

Unatoč gospodarskom razvoju i sve većim tehničkim mogućnostima danas su prirodno-geografski uvjeti još uvijek bitni za odvijanje prometa, Jedan od prirodno-geografskih uvjeta je klima, Utjecaj klime na promet je najizraženiji za ekstremnih klimatskih uvjeta kada nedostaci prometne mreže posebno dolaze do izražaja.

Pročitaj više →


Hrvatska

Međuovisnost prometa i turizma u Hrvatskoj

14. prosinca 2007. |

Promet je sastavni i nerazdvojni dio turizma, što proizlazi iz definicije turizma, odnosno iz činjenice da nema turizma bez privremene promjene mjesta boravka, za što je u pravilu potrebno koristiti neko prometno sredstvo; Problemi s prometom se pojavljuju na svim razinama prometnog sustava, ali se radi lakšeg sagledavanja tih problema osnovna podjela prometa u funkciji turizma može izvršiti na prometnu dostupnost turističke destinacije i promet u turističkoj destinaciji; Više doznajte u daljnjem članku.

Pročitaj više →


Svijet

Razvoj satelitskog prometa u Zemljinoj orbiti

7. studenoga 2005. |

U gotovo pola stoljeća letova u svemir satelitski promet je još uvijek nešto egzotično, što proučavaju samo zanesenjaci. Ovaj članak Ogrena Variole daje uvodni osvrt na protekle dekade letova automatskih letjelica i brodova s posadom te na neke probleme koji spriječavaju brži razvoj na ovom području.

Pročitaj više →Teme

100 godina zračnog prometa

12. siječnja 2004. |

U sjeni dviju velikih zrakoplovnih nesreća gotovo nezapaženo prošla je stota obljetnica povijesnog dostignuća braće Wright; njihov kratki let ostvaren 17. prosinca 1903. označio je početak nove grane prometa koja je u kratkom vremenu znatno utjecala na preobrazbu svijeta! Donosimo kratak pregled razvoja zračnog prometa i prikaz nekih današnjih pokazatelja razvijenosti.

Pročitaj više →