Baranja, Hrvatska, Istočna Hrvatska

Suvara u Kopačkom ritu

5. svibnja 2005. |

U suvarama nalik ovoj replici do početka 20. stoljeća mljele su se žitarice i kukuruz u Baranji. Za razliku od mlinova pokretanih vodom ili vjetrom, suvare su bile pokretane snagom volova i konja, a u vrijeme velike gladi i ljudskom rukom. Replika suvare podignuta je tik do informativnog centra Parka prirode. Kopački rit, jedna od […]

Pročitaj više →